Böcker & dokument

Litteratur:
 • Storföretagarna och det demokratiska genombrottet. Sven Anders Söderpalm. Avhandling, Gleerups (1969).
 • Wallenberg och Branting. Sven Anders Söderpalm. Gleerups (1970).
 • Det monopolkapitalistiska Sverige. Carl Henrik Hermansson. Arbetarkultur (1943). 
 • Koncentration och storföretag. Carl Henrik Hermansson. Arbetarkultur (1959).
 • Monopol och storfinans: de 15 familjerna. Carl Henrik Hermansson. Arbetarkultur (1966).
 • Ägande och makt : vad kommer efter de 15 familjerna? Carl Henrik Hermansson. Arbetarkultur (1989).
 • Sverige i imperialismens nät. Carl Henrik Hermansson. Arbetarkultur (1986).
 • Sweden´s Power Elite. Larry Hufford. University Press of America (1977).
 • Sweden: The Myth of Socialism. Larry Hufford. Fabian Society (1973).
 • SVERIGE Världens mest framgångsrika kapitalism? Gunnar Adler-Karlsson. Zindermans (1988).
 • 90-tals programmet: SAP:s NPM-bibel. Anna-Greta Leijon (s), Kjell-Olof Feldt (s), Stig Malm (LO), Rune Molin (s, LO), Bo Toresson (s), Dan Andersson (LO), Per Olof Edin (LO), Klas Eklund (SEB-ekonom). Tiden (1989).
 • The New Totalitarians Roland Huntford. Cambridge (1979). PDF engelska. (Svensk översättning: Det blinda Sverige.)
 • Sluten anstalt. Ulf Nilsson. Finansierad av Jan Stenbeck. Paris (1998). PDF svenska.
 • Zionism in Sweden, its beginnings until the end of World War I. Morton Henry Narrowe. Avhandling. The Jewish Theological Seminary of America (1990). Se även följande länk.
 • I mörka vatten: hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan. Mathias Mossberg. Karneval Förlag (2016).
 • The Assassination of Lumumba. Ludo De Witte, Fenby & Wright. Verso Books (2003).
 • Hidden History,The Secret Origins of the First World War. Jim Macgregor & Gerry Docherty. Mainstream Publishing (2013).
 • Prolonging the Agony: How The Anglo-American Establishment Deliberately Extended WWI by Three-and-a-Half Years. Jim Macgregor & Gerry Docherty. Trine Day (2017).
 • Sverige, en synarkistisk modell. Tore Fredin (2006). Ny solidaritet.
 • Folkvandring : en kort vägledning till vår tids migrationskris. Václav Klaus. Rosa Alba Förlag (2017).
 • Den stora omdaningen. Karl Polanyi (1944). Arkiv förlag.
Antikvariat

Abe Books                                                               E-bay  UK

Alibris  UK                                                          E-bay  US

Alibris  US                                                          IHR Store  
                                                                       
Amazon  UK                                                       Skandinaviska antikvariat   

Amazon  US                                                       Thrift Books

Better World Books                                           Logik förlag  (endast nya böcker)
                                                           
Book Depository                                                Anarchos förlag  (endast nya böcker)
                                                                             
Bokbörsen                                                          Arktos förlag  (endast nya böcker)

CPH Store                                                           Alterna Media  (endast nya böcker)