fredag 20 juli 2018

Den globala skulden rusar


Enligt Institute of International Finance steg det globala skuldberget med 8 triljarder första kvartalet 2018. Den totala globala skulden uppgår nu till 247 triljoner och den globala skuldkvoten överstiger 318%

Hushållens totala skuldsättning uppgår, enligt raporten till 47 triljoner.

Sveriges statsskuld uppgick i juni 2018 till 1,23 biljoner. 1 231 094 522 334.

En biljon tvåhundratrettioen miljarder nittiofyra miljoner femhundratjugotvåtusen trehundratrettiofyra SEK.

IIF
Riksgälden


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar