tisdag 24 juli 2018

Folkutbytet
FN sjösatte planen att ersätta bl.a. européerna med 159 miljoner invandrare redan för 18 år sedan:

I rapporten anses behov av ersättningsmigration för åtta länder med låg fertilitet; Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Sydkorea, Ryska federationen, Storbritannien, USA och regionerna Europa och Europeiska Unionen. Ersättningsflyttning avser den internationella migration som ett land skulle behöva för att kompensera befolkningsminskningen och befolkningens åldrande till följd av låg fertilitet och dödlighet (källa: ST/ESA/SER.A/206).

FN-rapport 2001. Referensnummer ST/ESA/SER.A/206. PDF, Replacement Migration
FN-rapport 2001. Referensnummer ST/ESA/SER.A/206: Replacement Migration

Voice of Europe: UN already had plans to replace Europeans with 159 million migrants 18 years ago

fredag 20 juli 2018

Den globala skulden rusar


Enligt Institute of International Finance steg det globala skuldberget med 8 triljarder första kvartalet 2018. Den totala globala skulden uppgår nu till 247 triljoner och den globala skuldkvoten överstiger 318%

Hushållens totala skuldsättning uppgår, enligt raporten till 47 triljoner.

Sveriges statsskuld uppgick i juni 2018 till 1,23 biljoner. 1 231 094 522 334.

En biljon tvåhundratrettioen miljarder nittiofyra miljoner femhundratjugotvåtusen trehundratrettiofyra SEK.

IIF
Riksgälden