onsdag 17 januari 2018

Utbetalningar och Davos-Jesus


PARTILEDARDEBATT

Årets första partiledardebatt var inte mycket att skriva om. Tongångarna gick som förväntat. blablabla, invandringspolitik, blablabla, integration, blablabla, språkkrav, blablabla, skottlossning, blablabla, migrationspolitik, blablabla, gängkriminalitet, blablabla, problem, etc. etc. Ja, du fattar. Enda skillnaden jämfört med tidigare var att partiledarna kallar problem för problem, och inte för utmaningar. Och som bekant utgick svensk politik från dagordningen för omkring tio-femton år sedan, och består till största delen av debatt om utrikes födda personer och deras angelägenheter och besvärligheter.

VISSA ÄR VIKTIGARE ÄN ANDRA

Ytterligare en bekräftelse på att "Vissa är viktigare än andra..." fick vi i dag via riksåklagare Anders Perklev. Han lämnade över den s.k. "blåljusutredningen" till justitieminister Morgan Johansson (s). Utredningen föreslår ett ny typ av brottsrubricering i brottsbalken: blåljussabotage. Alltså brott som sker gentemot t.ex. poliser, räddningstjänstpersonal och ambulanspersonal.

Ytterligare yrkeskategorier som nämns i utredningen är sjukvårdspersonal, hemtjänst och socialtjänstpersonal. Men sedan spårar det ur . . . mot slutet diskuteras varenda yrkeskategori som finns i hela landet. Brevbärare, renhållningspersonal, butiksanställda, bankanställda, skolpersonal etc. D.v.s. det som i utredningen benämns "andra samhällsviktiga funktioner". Men sen kom det, det där jag letade efter, och som jag visste att jag skulle hitta undangömt någonstans i texten. På sidan 153 vidgas perspektivet och fler kategorier inkluderas:
Sett i ett vidare perspektiv är det inte enbart yrken som tillhandahåller service direkt till medborgarna som kan betraktas som samhällsnyttiga. Även till exempel journalistik, vetenskap och kultur fyller helt avgörande funktioner i samhället för att säkerställa demokrati och utveckling.
Se där, jag visste att desinformatörerna inom media skulle krypa in och gömma sig i texten (embedded journalism ...), det var inte helt oväntat om man säger så.

Min undran är, om t.ex. en växeltelefonist, bilbud, handläggare, taxichaffis eller apoteksanställd blir utsatt för hot och våld, räknas de som någon som har en "samhällsviktig funktion"? Eller blir de bara "oviktiga"?  I utredningen är det tämligen oklart vilka som skall få åtnjuta statusen av "samhällsviktig person" - en SVIP (SamhällsVIktig Person). Det är bäst du kollar med riksåklagaren om du är SVIP, eller bara en vanlig utsatt Svensson innan du går till jobbet i morgon bitti, vissa är ju viktigare än andra...

KOSTA PLENTY

I blogginlägget  "Vissa är viktigare än andra..."  den 21 december redogjorde jag för kostnader inom tre mindre utgiftsområden, samtliga riktade till "nyanlända" och "asylsökande": socialbidrag som betalas ut av kommunerna, etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan och dagersättningar plus boende som betalas ut av Migrationsverket. Och nu är uppgifterna tillgängliga för fjärde kvartalets utbetalade etableringsersättning samt november månads socialbidrag (bortfall 20 kommuner). Fjärde kvartalets (okt. nov. dec.) etableringsersättning uppgår till en miljard trehundrasjuttiotvå miljoner tvåhundrasjuttionio tusen åttahundrafemton kronor  ( 1 372 279 815 ).

Då summerar vi det vi vet så här långt

Utbetalat till "asylsökande" och "flyktingar" 2017:

Etableringsersättning januari-december:    5 363 821 625    Utbetalare: Försäkringskassan

Dagersättning och boende januari-juni:     14 577 755 000   Utbetalare: Migrationsverket

Socialbidrag januari-november:                     5 603 741 923  Utbetalare: Kommunerna

SUMMA:                                                        25 545 278 548    Utbetalare: Du och jag

Tjugofem miljarder femhundrafyrtiofem miljoner tvåhundrasjuttioåtta tusen femhundrafyrtioåtta kronor.


18 JANUARI

Håll koll på den globala oljehandeln och US-dollarn i morgon, 18/1. Då startar Kina oljehandeln i guld-backad yuan. Avtal är skrivna med åtskilliga länder, och samtliga länder i BRICS och SOC lär hänga på.


WORLD ECONOMIC FORUM

Musician Elton John performs at a concert in Twickenham in London, Britain June 3, 2017. REUTERS/Neil Hall
Bildkälla: World Economic Forum, 2018

Årets Davos-Jesus är som synes Sir Elton John, som skall tala om ledarskap. Jodå, strax är det dags för den globala finansoligarkins grabbar och tjejer att samlas i vinbaren i Davos-Klosters för att mingla och prata världshändelser sedan fjolårets samkväm. Japp, det är dags för den vämjeligt hycklande finansoligarkin och deras ynkliga springpojkar och -flickor, alltså våra korrupta politiker, att mysa tillsammans vid brasorna under World Economic Forum, 23-26/1. En av de många årliga lekstugor där "eliten" sedan starten 1971 diskuterar stående teman som t.ex. fattigdom, världspopulation och global ojämlikhet. Nej, eländiga samtalsämnen kommer de inte att lida någon brist på, när de sitter och gosar i värmen.

Två djupt rotade Bonnier-plantor kommer f.ö. tillresande från Sverige till Davos-Klosters. Dels dyker DN:s enögda åsikts- och propagandamaskin Peter Wolodarski upp - han som retade upp Polens Sverigeambassadör Wiesław Tarka så till den milda grad att Tarka skrev ett öppet brev till Wolodarski som publicerades på ambassadens hemsida. Dels skall den skabrösa porrbruden till kulturminister närvara, Alice Bah Kuhnke, som producerade Medieutredningen (SOU 2016:80) på Bonniers uppdrag. Åh, du milde tid, vilken laguppställning...


DN:s Peter Wolodarski
Kulturminister Alice Bah Kuhnke.
Ja, bilden ÄR äkta.


BITRÄDANDE GUD

What to say... Guds ställföreträdare på jorden, påve Francis, fick agera affischpojke för World Economic Forum 2014. och visst var det snärtigt fotograferat med glorian i bakgrunden. Men, den gudomliga närvaron och glorian till trots så har inte världssvälten upphört efter 2014, ej heller ojämlikhet eller djupa inkomstklyftor. Bättre lycka denna gång kanske. Eller vad tror du, Francis. Hm?

Bildkälla: World Economic Forum 2014

Men ett tips vill jag ge, och det är att läsa den intressanta artikeln An economic solution to Europe’s immigration woes, skriven av Yuan Ding, vice rektor och dekan vid China Europe International Business School (CEIBS). I den redogör han för olika förslag på hur Europas havererade asylsystem kan fixas.

Program World Economic Forum 23-26/1 2018
Regeringen 2018-01-17: Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsviktiga funktioner.
P.Ambassad 2017-12-04: Ambassador’s letter to Editor-in-chief of “Dagens Nyheter”
Global illuminering 2018-01-11: Så ska vi ha det men var ska vi ta det?
Global illuminering 2017-12-21: Vissa är viktigare än andra...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar