söndag 14 januari 2018

Rövarkapitalister och gamlingar


Aftonbladets Karin Pettersson har likt sin kollega på Expressen, Anna Dahlberg, uppenbarligen läst Riksrevisionens rapport gällande vår utmärglade välfärd. Båda är ense om att det finns problem när det gäller att få ihop debet och kredit, men har valt två olika anfallssätt. Båda benämner dock problemen som "hot" mot välfärden, vilket betyder att någonting möjligen kan "komma att bli" ett problem. Anna Dahlberg skyllde i sin ledare på våra gamlingar, och Karin Pettersson skyller på de "superrika", "rövarkapitalisterna" som hon kallar dem, och på ett politiskt system som hon tycker är lite oförnuftigt när det gäller skatter och fördelningspolitik. Ingen av dem berör över huvud taget den samhällsförstörande och ruinerande "flyktingfrågan".

Själv kallar jag utan omskrivningar eller självbedrägeri ett hot för ett hot och ett problem för ett problem, annars går det inte att agera och hantera på ett korrekt sätt. Urgröpningen av välfärden är ett reellt existerande problem här och nu, den har pågått i mer än fyrtio år, men har accelererat de senaste tio åren på grund av massinvandringen. "Hoten" har funnits, men då, liksom nu, regerade den kokta grodans princip och man talade då, liksom nu, om "urholkning" och "hot".  Få klarar av att svälja den beska medicinen att "hoten" är verklighet. Många blundar och kniper igen munnen, håller för öronen, vill inte veta, fortsätter att prata om hot och urgröpning.

Det politiska system som Karin Pettersson anser är lite "oförnuftigt" är naturligtvis en skapelse av socialdemokraterna, hennes eget parti. Det parti som i mitten av 1980-talet öppnade armarna på vid gavel och anammade den värsta sortens politik i Sverige - nyliberalismen. Där och då introducerades möjligheterna för Petterssons "rövarkapitalister" att helt legalt och öppet ta över det som var kvar av Sverige. Rövarkapitalisterna föddes inte där och då, utan de har alltid funnits i svensk och internationell politik-, affärs- och finansvärld, men de blev fler

Sverige är extremt på detta område jämfört med andra och landet kryllar av miljardärer, fler per invånare än både EU och USA.  AB: Karin Petterson

Tacka fan för att det "kryllar av miljardärer" i Sverige. Det kan Karin Pettersson tacka sitt parti socialdemokraterna för. Partiet är miljardärernas egen skapelse och agerar givetvis helt i enlighet med sina egna intressen, vilket det alltid gjort.

 Jag skulle önska en mer ideologisk debatt om fördelning och hur ett rimligt samhällskontrakt kan se ut. Socialdemokraterna bör vara partiet som vill bygga Sverige starkt och modernt. Men också pekar på hur fel det är att hemtjänsten går på knäna, samtidigt som rika människor betalar noll i skatt för förmögenheter och lyxbostäder. Och som vågar säga att det hänger ihop. Det är där konflikten borde ligga.   AB: Karin Petterson

Varför skulle det tjugonde århundradets näst största bedrägeri, socialdemokraterna, ens tänka i banorna att "bygga" Sverige? Och vad kan över huvud taget "byggas" när hela Sverige är en stor rivningsplats? Allt som en gång byggts upp är ju snart fullständigt raserat. En nation tar många, många århundraden att bygga upp men det tar banne mig inte mer än ett decennium att riva. Deala med det du, Pettersson. Om du törs.AB 2018-01-14: Superrika är farligare än äventyrsbad
Global Illuminering 2018-01-11: Så ska vi ha det men var ska vi ta det?
Global Illuminering 2018-01-07: Det är färdiggrävt
Global Illuminering: Encyklopedi


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar