onsdag 31 januari 2018

R.I.P. MSB...Bildresultat för dan eliasson
Fråga: Vad av följande bör en polischef alltid följa?
A) Lagboken B) Partiboken
Först havererade han SÄPO, sedan rev han Migrationsverket, därefter slet han Försäkringskassan i stycken... Nu tycker uppenbarligen socialdemokraterna (s) att Dan Eliassons metodiska rivningsarbete med den svenska Polismyndigheten är färdigt, och flyttar honom istället till nästa myndighet som skall rivas: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - myndigheten med närmare 1000 anställda och som sysslar med allt från solskyddskrämer och att varna oss för Ryssland till terrorattacker i Centralafrikanska Republiken. Vilsnare och otydligare myndighet får man väl leta efter, men det kanske är därför den skall rivas...Och det är ju Dan Eliasson expert på.

Jag utgår helt kallt ifrån att den utomordentligt inkompetente rivningsgeneralen Eliasson skall fixa drag under galoscherna och dra igång Stefan Löfvens (s) nya Myndighet för Propaganda Skrämsel och Sanningsundanhållande. Om man tar en titt på MSB:s hemsida under rubriken MSB utvecklar det psykologiska försvaret är det inte så svårt att räkna ut varifrån de framtida skräck-, opinions- och påverkansoperationerna skall pumpas ut. Texten inleds med följande:

 På MSB arbetar vi bland annat med att följa utländsk informationsverksamhet som kan riktas mot Sverige. Vi har ur det arbetet dragit ett antal erfarenheter, bland annat mot bakgrund av Rysslands agerande i samband med aggressionen mot Ukraina. 
 Det handlar till exempel om ett ökat aggressivt militärt uppträdande i vårt närområde, och om direkta politiska påtryckningar mot Sverige, eller indirekt genom att förmå andra länder att agera mot oss politiskt och ekonomiskt.
 Ett problem som vi har sett, inte minst i Ukraina, är att en stor del av de åtgärder eller aktiviteter man vidtar inom ramen för en påverkanskampanj varken är brottsliga eller utgör ett militärt angrepp.
 Ett exempel är när en representant för det ryska "USA och Kanada-institutet" försökte påverka den svenska opinionen gällande Gotlands status.

Först på femte plats, efter att den jättejättefarlige President Putin och det stora hemska Ryssland, betonats i varenda stavelse kommer så en liiten snutt:

 Ett annat hot som delvis delar problembild med påverkanskampanjer är den ökade propagandan i syfte att radikalisera och rekrytera våra ungdomar till terroristorganisationer. Även här utnyttjas våra fri- och rättigheter, men med syftet att locka unga människor i utanförskap till våld och terrorism.

Det är bara att beklaga att ytterligare en myndighet blir utsatt för denne rivningsgeneral och man hoppas på att den stackars personalen på myndigheten står i beredskap för åka i en jävla karusell framöver. Hursom helst, de lär behöva gå med spypåsar i hölstren, eftersom generalen har en tendens att "spy" hur som haver, ungefär som en katt med hårbollar i magen. Det händer både nu och då och här och var.

Nå, det bästa med Dan Eliassons förflyttning är att han åtminstone slutar att skända polisuniformen, och förhoppningen är att alla bra poliser orkar fortsätta ett tag till. Ni behövs verkligen i det här landet, det skall gudarna veta.


Expressen 2018-01-31: Att livnära sig på brott måste ge kännbara konsekvenser
SR 2018-01-31: Rikspolischefen Dan Eliasson slutar
MSB 2018-01-31: Dan Eliasson ny generaldirektör för MSB

Expressen 2014-02-28: Dan Eliasson: Jag kräks på Åkesson
SVT 2014-02-28: Myndighetschef: Jag kräks på Åkesson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar