tisdag 30 januari 2018

Prata uppehållstillstånd!


Jag läste just en hetsig debattreplik i Aftonbladet av "Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar". Nätverket retar sig något alldeles otroligt på ett tidigare debattinlägg av den s-märkte statsvetaren Stig-Björn Ljunggren som handlade om huruvida utvisningar av de "ensamkommande barnen" skall ske eller ej, och oavsett utfallet så kommer det att påverka den kommande höstens val.

Och visst är det så, att höstens riksdagsval kommer att påverkas - inte bara av de "ensamkommande barnen" - utan även av det enorma antal personer som kommit till Sverige. Nätverket som ömmar för afghanerna hävdar i inlägget att det under 2016 och 2017 bara har kommit runt 25 000 asylsökande till Sverige, och det stämmer. Men, och det är ett stort MEN, vad det hetsiga nätverket inte talar om är hur många som fått uppehållstillstånd i Sverige, eller av vilka skäl. Det väljer man att tiga om och det är förbannat ohederligt.

Antalet beviljade uppehållstillstånd, inklusive anhöriginvandring/familjeanknytning samt asylsökande ser ut på följande vis. Observera att siffrorna inte inkluderar övriga EU/EES-medborgare och inte heller illegala invandrare.

2015: Totalt: 110 623. Varav studier: 8 975 (8,1%). Varav arbete: 15 726. Övriga=  85 922

2016: Totalt: 293 500. Varav studier: 8 803 (2,9%). Varav arbete: 15 632. Övriga=  269 065

2017: Totalt: 135 529. Varav studier: 13 416 (9,8%). Varav arbete: 20 061. Övriga= 102 052.

Statistiken för år 2015 och 2016 är hämtad från Eurostat och den för 2017 från Migrationsverket.

Summerar vi totalerna för 2015-2017 blir det över en halv miljon människor: 539 092. Summerar vi "övriga" blir det nästan en halv miljon: 457 039. Sannerligen ett ansenligt antal människor som skall födas och kläs oavsett vilken siffra man fokuserar på.

Statistik enbart för 10 månader socialbidrag, 6 månder dagersättningar + boende och nio månader etableringsersättningar under 2017 ger vid handen att Sverige till "flyktingar" betalade ut ungefär 24,2 miljarder kronor. 24 172 458 810.  Bara för de tre utgiftsområdena som dessutom inte är kompletta ännu.

Statistik enbart för socialbidrag, etableringsersättning, asylsjukvård, dagersättningar + boende samt SFI ger vid handen att Sveriges kostnader för "flyktingar" mellan 2011 och 2016 uppgår till dryga 165 miljarder kronor. 165 000 000 000. Bara för de fem utgiftsområdena alltså.

Återgår vi till uppehållstillstånden här ovan så finns en del märkvärdigheter att vara uppmärksam på. Den första är den dramatiska ökningen av antalet som fått uppehållstillstånd på grund av studier. Det är nämligen så att lagändringen som gäller fr.o.m. 2017-06-01* stipulerar att en person som står som sökande till en gymnasieutbildning, oavsett anordnare, inte kan utvisas. Om den sökande inte blir antagen till utbildningen kan denne bara lämna in en ny ansökan, och som lagen är utformad så kan en person uppenbarligen söka hur många gånger som helst, och alltså skjuta upp ett utvisningsbeslut.  Frågan är även om de som beviljats uppehållstillstånd för studier - oavsett utbildningsnivå eller anordnare - över huvud taget studerar, eller bara uppehåller sig i Sverige. Oavsett vilket så vill inte madame migrationsminister Fritzon svara på frågor av det slaget.

Ytterligare en märkvärdighet är ökningen av antalet beviljade uppehållstillstånd för arbete. Den ökingen har ingen relevant koppling. Mest troligt är majoriteten av dem fejkjobb som bara finns på papperet och antagligen en och annan hamburgervändare och snöskottare. Andra tar till angenämare metoder för att få stanna - de pippar sig till ett svenskt uppehållstillstånd genom att göra en tjej på smällen. Då är det frikort på direkten.


* Den s.k. Gymnasielagen

Källor: Socialstyrelsen, Eurostat, SCB, Migrationsverket, Försäkringskassan, SKL och Skolverket.


SR 2018-01-30: Förslag på ny chans för ensamkommande klart
Riksdagen 2017/18:513: Gymnasielagen och utvisningar. Svar på skriftlig fråga
Global illuminering: Så ska vi ha det men var ska vi ta det?
Global illuminering: Vissa är viktigare än andra...
Aftonbladet 2018-01-30: De ensamkommande ska avgöra valet
Aftonbladet 2018-01-29: De ensamkommande kan avgöra valrörelsen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar