onsdag 31 januari 2018

R.I.P. MSB...Bildresultat för dan eliasson
Fråga: Vad av följande bör en polischef alltid följa?
A) Lagboken B) Partiboken
Först havererade han SÄPO, sedan rev han Migrationsverket, därefter slet han Försäkringskassan i stycken... Nu tycker uppenbarligen socialdemokraterna (s) att Dan Eliassons metodiska rivningsarbete med den svenska Polismyndigheten är färdigt, och flyttar honom istället till nästa myndighet som skall rivas: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - myndigheten med närmare 1000 anställda och som sysslar med allt från solskyddskrämer och att varna oss för Ryssland till terrorattacker i Centralafrikanska Republiken. Vilsnare och otydligare myndighet får man väl leta efter, men det kanske är därför den skall rivas...Och det är ju Dan Eliasson expert på.

Jag utgår helt kallt ifrån att den utomordentligt inkompetente rivningsgeneralen Eliasson skall fixa drag under galoscherna och dra igång Stefan Löfvens (s) nya Myndighet för Propaganda Skrämsel och Sanningsundanhållande. Om man tar en titt på MSB:s hemsida under rubriken MSB utvecklar det psykologiska försvaret är det inte så svårt att räkna ut varifrån de framtida skräck-, opinions- och påverkansoperationerna skall pumpas ut. Texten inleds med följande:

 På MSB arbetar vi bland annat med att följa utländsk informationsverksamhet som kan riktas mot Sverige. Vi har ur det arbetet dragit ett antal erfarenheter, bland annat mot bakgrund av Rysslands agerande i samband med aggressionen mot Ukraina. 
 Det handlar till exempel om ett ökat aggressivt militärt uppträdande i vårt närområde, och om direkta politiska påtryckningar mot Sverige, eller indirekt genom att förmå andra länder att agera mot oss politiskt och ekonomiskt.
 Ett problem som vi har sett, inte minst i Ukraina, är att en stor del av de åtgärder eller aktiviteter man vidtar inom ramen för en påverkanskampanj varken är brottsliga eller utgör ett militärt angrepp.
 Ett exempel är när en representant för det ryska "USA och Kanada-institutet" försökte påverka den svenska opinionen gällande Gotlands status.

Först på femte plats, efter att den jättejättefarlige President Putin och det stora hemska Ryssland, betonats i varenda stavelse kommer så en liiten snutt:

 Ett annat hot som delvis delar problembild med påverkanskampanjer är den ökade propagandan i syfte att radikalisera och rekrytera våra ungdomar till terroristorganisationer. Även här utnyttjas våra fri- och rättigheter, men med syftet att locka unga människor i utanförskap till våld och terrorism.

Det är bara att beklaga att ytterligare en myndighet blir utsatt för denne rivningsgeneral och man hoppas på att den stackars personalen på myndigheten står i beredskap för åka i en jävla karusell framöver. Hursom helst, de lär behöva gå med spypåsar i hölstren, eftersom generalen har en tendens att "spy" hur som haver, ungefär som en katt med hårbollar i magen. Det händer både nu och då och här och var.

Nå, det bästa med Dan Eliassons förflyttning är att han åtminstone slutar att skända polisuniformen, och förhoppningen är att alla bra poliser orkar fortsätta ett tag till. Ni behövs verkligen i det här landet, det skall gudarna veta.


Expressen 2018-01-31: Att livnära sig på brott måste ge kännbara konsekvenser
SR 2018-01-31: Rikspolischefen Dan Eliasson slutar
MSB 2018-01-31: Dan Eliasson ny generaldirektör för MSB

Expressen 2014-02-28: Dan Eliasson: Jag kräks på Åkesson
SVT 2014-02-28: Myndighetschef: Jag kräks på Åkesson


tisdag 30 januari 2018

Prata uppehållstillstånd!


Jag läste just en hetsig debattreplik i Aftonbladet av "Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar". Nätverket retar sig något alldeles otroligt på ett tidigare debattinlägg av den s-märkte statsvetaren Stig-Björn Ljunggren som handlade om huruvida utvisningar av de "ensamkommande barnen" skall ske eller ej, och oavsett utfallet så kommer det att påverka den kommande höstens val.

Och visst är det så, att höstens riksdagsval kommer att påverkas - inte bara av de "ensamkommande barnen" - utan även av det enorma antal personer som kommit till Sverige. Nätverket som ömmar för afghanerna hävdar i inlägget att det under 2016 och 2017 bara har kommit runt 25 000 asylsökande till Sverige, och det stämmer. Men, och det är ett stort MEN, vad det hetsiga nätverket inte talar om är hur många som fått uppehållstillstånd i Sverige, eller av vilka skäl. Det väljer man att tiga om och det är förbannat ohederligt.

Antalet beviljade uppehållstillstånd, inklusive anhöriginvandring/familjeanknytning samt asylsökande ser ut på följande vis. Observera att siffrorna inte inkluderar övriga EU/EES-medborgare och inte heller illegala invandrare.

2015: Totalt: 110 623. Varav studier: 8 975 (8,1%). Varav arbete: 15 726. Övriga=  85 922

2016: Totalt: 293 500. Varav studier: 8 803 (2,9%). Varav arbete: 15 632. Övriga=  269 065

2017: Totalt: 135 529. Varav studier: 13 416 (9,8%). Varav arbete: 20 061. Övriga= 102 052.

Statistiken för år 2015 och 2016 är hämtad från Eurostat och den för 2017 från Migrationsverket.

Summerar vi totalerna för 2015-2017 blir det över en halv miljon människor: 539 092. Summerar vi "övriga" blir det nästan en halv miljon: 457 039. Sannerligen ett ansenligt antal människor som skall födas och kläs oavsett vilken siffra man fokuserar på.

Statistik enbart för 10 månader socialbidrag, 6 månder dagersättningar + boende och nio månader etableringsersättningar under 2017 ger vid handen att Sverige till "flyktingar" betalade ut ungefär 24,2 miljarder kronor. 24 172 458 810.  Bara för de tre utgiftsområdena som dessutom inte är kompletta ännu.

Statistik enbart för socialbidrag, etableringsersättning, asylsjukvård, dagersättningar + boende samt SFI ger vid handen att Sveriges kostnader för "flyktingar" mellan 2011 och 2016 uppgår till dryga 165 miljarder kronor. 165 000 000 000. Bara för de fem utgiftsområdena alltså.

Återgår vi till uppehållstillstånden här ovan så finns en del märkvärdigheter att vara uppmärksam på. Den första är den dramatiska ökningen av antalet som fått uppehållstillstånd på grund av studier. Det är nämligen så att lagändringen som gäller fr.o.m. 2017-06-01* stipulerar att en person som står som sökande till en gymnasieutbildning, oavsett anordnare, inte kan utvisas. Om den sökande inte blir antagen till utbildningen kan denne bara lämna in en ny ansökan, och som lagen är utformad så kan en person uppenbarligen söka hur många gånger som helst, och alltså skjuta upp ett utvisningsbeslut.  Frågan är även om de som beviljats uppehållstillstånd för studier - oavsett utbildningsnivå eller anordnare - över huvud taget studerar, eller bara uppehåller sig i Sverige. Oavsett vilket så vill inte madame migrationsminister Fritzon svara på frågor av det slaget.

Ytterligare en märkvärdighet är ökningen av antalet beviljade uppehållstillstånd för arbete. Den ökingen har ingen relevant koppling. Mest troligt är majoriteten av dem fejkjobb som bara finns på papperet och antagligen en och annan hamburgervändare och snöskottare. Andra tar till angenämare metoder för att få stanna - de pippar sig till ett svenskt uppehållstillstånd genom att göra en tjej på smällen. Då är det frikort på direkten.


* Den s.k. Gymnasielagen

Källor: Socialstyrelsen, Eurostat, SCB, Migrationsverket, Försäkringskassan, SKL och Skolverket.


SR 2018-01-30: Förslag på ny chans för ensamkommande klart
Riksdagen 2017/18:513: Gymnasielagen och utvisningar. Svar på skriftlig fråga
Global illuminering: Så ska vi ha det men var ska vi ta det?
Global illuminering: Vissa är viktigare än andra...
Aftonbladet 2018-01-30: De ensamkommande ska avgöra valet
Aftonbladet 2018-01-29: De ensamkommande kan avgöra valrörelsen


måndag 29 januari 2018

Lågt förtroende och vanmakt


Jag läste på Sveriges Radios hemsida att allmänhetens förtroende för rättsväsendet minskar, vilket ligger helt i linje med mina tidigare inlägg om demoraliseringens effekter. Tittar man i stort på mainstreammedias rapportering om "minskat förtroende för..." det senaste halvåret så ser det sannerligen mörkt ut. Förutom polis- och rättsväsendet rör det sig om minskat eller lågt förtroende för EU, myndigheter, pensionssystemet, äldreomsorg, sjukvård, kungahuset, banker, kommuner, skolan, Sametinget, svensk katastrofberedskap, sjukförsäkringarna, etablerad media (mainstreammedia), politiker, staten och - you name it. I princip det enda område som får "högt förtroende" är Sveriges bönder, och det är ett välförtjänt betyg så illa utsatta som de är i många stycken.

Att svenskarna har lågt förtroende för hela samhället och att vanmakten brer ut sig är inte konstigt. Oavsett vart man än vänder sig så blir det bara värre och sämre, och varje gång det sker låter och beter sig politikerna som ett gäng efterblivna apor och benämner allt som "utmaningar. Man har anammat samma begreppsapparat som nyutnämnda VD:ar använder eller idrottsmän - allt är "utmanande" och "jättespännande".

Samtidigt som infantila politiker skrattar och leker att Sverige är en spännande "utmaning" så faller landet i mindre och mindre bitar och dess invånare demoraliseras i allt högre takt. Vem är det som ständigt utmanar vem - och varför? Enligt alla historiska och kända regler antar eller förkastar man en utmaning, och  man vet vem som är utmanaren. Men svenskarna vet inte vem, eller varför - bara att.

Vem är utmanaren, och vem tjänar på ett dopat, vanmäktigt folk?

För övrigt anser jag att EU skall läggas ned.

SR 2018-01-29: Allmänhetens förtroende för polisen och rättsväsendet fortsätter att minska
GI 2018-01-26: Demoralisering och flykt
GP 2018-01-17: EU skapar instabilitet
Axess 2018-01-16: Ökad oro och minskat förtroende
SVT 2018-01-16: Årets rapport sammanfattas med att förtroendet för rättsväsendet sjunker, att allt fler känner sig otrygga


fredag 26 januari 2018

Demoralisering och flykt


I det föregående inlägget, Kris och dopaminjunkies, avslutade jag med funderingen om de ökade talen för "psykisk ohälsa" verkligen handlar om det vi vanligen menar till vardags. D.v.s. personer som drabbats av psykisk sjukdom i någon form, t.ex. dem som lider av svåra ångesttillstånd och djupa depressioner. Inte bara personer som "mår dåligt" eller är "nere".

Själva begreppet "psykisk ohälsa" är problematiskt i sig, eftersom det är vagt, otydligt och inte definierar något direkt tillstånd eller sjukdom. Det fungerar som en "övrigt-rubrik" som man föser in allt möjligt under, för att det inte passar någon annanstans. Till slut är det fullt under "övrigt" och quick-fixen är att skapa rubriken "övrigt 2" o.s.v. Det man dock har viss koll på är att den "psykiska ohälsan" ökar, men inte vilken typ eller varför. Och så länge man inte frågar varför så får man heller inga svar.

Jag var i förra inlägget inne på om det kan vara så att mycket av det som definieras som "ångest" och "depression" i själva verket kan vara någonting annat. Något som kan ha sin grund i den hetsiga konsumtion av det rika utbud av beroendeframkallande aktiviteter och medel som står till buds. Kanske det inte är depressiva tillstånd det handlar om, utan existentiella?  Jag skall förklara vad jag menar.

Det jag åskådliggjorde i det förra inlägget var att vi lever i en kultur baserad på individualism,  konsumtion och behovet av ständiga dopaminkickar; ett behov som formligen exploderade under 2000-talet. Och det är mycket kontradiktoriskt att rastlöshet, vilsenhet, oro och "psykisk ohälsa" ökar dramatiskt samtidigt som vår "frihet" och våra "valfriheter" ökar. Onekligen ser det ut som att förändringarna i personlighet hänger ihop med den ökade valfriheten, teknikutvecklingen och det rika utbudet av "upplevelser". Alltså bör vi vidga perspektivet och lämna psykiatrikerna med dess piller därhän för att ge oss in på andra fält, om vi skall förstå vad som pågår.

De egenskaper som bl.a. driver konsumtionskulturen är girighet, individualism, materialism, hets, hyperkonkurrens, överkomplicering, stress och - skuldsättning. Alla dessa faktorer korrelerar negativt med psykisk hälsa och/eller socialt välbefinnande. Ju djupare människor dras ned i konsumtionsträsket - desto fler blir de negativa influenserna. Personligheten försvagas successivt, en bit i taget, förmågan att handskas med livet undermineras och grunden till eventuell demoralisering läggs. Passivitet, valfrihet och hjälplöshet har kört över kreativitet och behärskning. Och stabila egenskaper som lugn, tålamod, återhållsamhet och uthållighet har gett vika för bristande koncentrationsförmåga, överkonsumtion och extrem självupptagenhet. Den intellektuella tillväxten är lika med noll, eller mer troligt, minus.

Istället för att fastna i ett meningslöst utredande av den luddiga "psykiska ohälsan" anser jag att begreppet demoralisering och dess innebörd skall lyftas till granskning. Beklagligtvis associeras demoralisering med och används ensidigt för att beskriva psykologisk krigföring som militär strategi, inte för att beskriva hur cyniskt och omänskligt de ekonomisk-politiska och samhälleliga systemen utövar krigföring mot sina egna befolkningar.

Exemplen är otaliga, små och stora, men några alldeles färska exempel är att om du handlar billiga produkter från Kina, skall du inte komma undan att betala svensk moms. Postnord inför en avgift på 125 kronor per paket oavsett om det du handlat kostar 20 spänn, och momsen skulle ha blivit 5 spänn. Som svensk kan man undra då, om det verkligen kan vara rätt att du skall pungslås på avgifter medan lagstiftningen medger att den som tjänar miljarder inte behöver betala en krona i skatt över huvud taget. Det är helt legalt att placera förmögenheter i skatteparadis, och Sverige har inte för avsikt att ändra på det.

Är det demoraliserande att de med mest pengar slipper betala skatt? Ja, självklart är det det. Lika demoraliserande är den formliga explosion av våldtäkter på svenska kvinnor, vilket är ett typiskt medel som används i krigförande situationer. Är den rådande praxisen att fria gärningsmännen i våldtäktsmål demoraliserande? I allra högsta grad, eftersom kvinnor enligt lagen inte har något värde. Är det demoraliserande att bli kallad rasist, fascist, obildad, nazist och främlingsfientlig av "de goda" i samhället bara för att du undrar vad invandringen kostar dig som skattebetalare? Ja, naturligtvis är det demoraliserande. Är det demoraliserande att personer som uttrycker sin mening offentligt jagas av mainstreammedier och obskyra organisationer och förlorar sina jobb och får sina liv raserade? Absolut är det det. Är det demoraliserande att åldringar av besparingsskäl är undernärda samtidigt som ekonomiska migranter* försörjs till fullo av skattebetalarna? Ja, självklart är det demoraliserande.

Fler exempel behövs inte för att åskådliggöra att den största problemfaktorn i de "utvecklade samhällena" är just - demoralisering. Den syftar till att desorientera människor, göra dem vilsna, öka tvivlen och rädslan, osäkerheten och frustrationen, göra rätt till fel och tvärtom. Demoraliseringen går ut på att bryta ned människors psyken, deras minsta uns av självkänsla, deras kognitiva kartor. Den får människor att tappa tron på sig själva och på varandra, på regeringen, sjukvården och myndigheter, på polis, rättsväsende och på försvaret, på sitt eget land och på världen. På allt. Där står vi, och där är vi. Vi i de liberaliserade, frihetliga demokratierna.

Vem är fienden egentligen? Någon tjänar på en dopad värld...


*FN/UNCTAD: År 2011 var 85% av världens 214 miljoner "flyktingar" ekonomiska migranter som helt saknade skyddsskäl. I dag är siffran antagligen högre, men några nya rapporter har inte gjorts.

SR 2018-01-29: Allmänhetens förtroende för polisen och rättsväsendet fortsätter att minska
WHO 2018-01: What is gaming disorder?
World Economic Forum 2018-01-26: Suffering in silence: tackling depression
Daily Mail 2018-01-04: Violent video games like Call of Duty change young people's brains to make them less empathetic

onsdag 24 januari 2018

Kris och dopaminjunkiesJag nämnde i inlägget Utbetalningar och Davos-Jesus att bl.a. DN:s Peter Wolodarski skulle till World Economic Forum i Davos-Klosters och frottera sig med globalisterna. På hemsidan står att läsa att Wolodarski, av någon outgrundlig anledning, skall sitta i Davos-panelen "När kommer nästa ekonomiska kris?". Genant, kan man tycka. Att Sverige visar upp dylikt, men inte genant bara därför, utan för att frågan över huvud taget ställs.
Det kommer ingen "ny" eller "nästa" kris. Vi har nämligen aldrig kommit ur den som slog till 2008.
Men när vi gör det så kommer det att ske med en jävla smäll, av aldrig skådat slag, om inget mirakel sker. Och sådana sker inte allt för ofta.

Medan världen går åt helvete, globalisterna är busy-busy med att festa i Davos är världens vanliga Svenssons upptagna med ... doping. Upplevelseknarkarna har ständigt fokus på friends, likes och kommentarer på Facebook, Twitter, Instagram och andra idiotforum. De gillar, hotar, hetsar, hatar, inkluderar, rasar och exkluderar med samma gränslösa intensitet. Perspektivet är svart eller vitt, aldrig nyanserat, och alla rusar i flock. Dopaminjunkiesarna responderar helt enligt regelbokens paragraf 1A, ägnar aldrig en tanke åt vad de håller på med eller varför. Varför skulle de det?

När junkiesarna inte hänger på Internet-forum hänger de i butiker, både IRL och virtuellt. De är stammisar i våra heliga köphelveten som finns utanför varenda stad värd namnet. De köper det som går att shoppa, för pengar de inte har. Allt från lösnaglar, skor och kläder till mat, tapeter, bilar, husdjur och resor går att köpa på kredit och "delbetalning". Vilken tur...

När de inte dopar sig i butiker eller på Internet-forum så tar junkiesarna en sväng till spelbutiken eller till någon av de oräkneliga spelsajter som trängs på nätet. No worries, är det tomt på bankkontot - och det är det ju - så fixar det sig också. Behövs det mer så finns det snabba cash att hämta på direkten. Vilken tur...

Som att ovan nämnda dopaminframkallande aktiviteter inte räcker så har cannabis-propagandan återigen satt fart. Nätbanken Avanza säljer cannabis-aktier i kanadensiska bolag och VD Rikard Josefson ser inga problem med det. Han gömmer sig bakom uttalandet att "det är legitima värdepapper", och då klarar han sig. Vilken tur...

I gårdagens Expressen publicerades debattartikeln Stryp gängens inkomster - legalisera cannabis av f.d. riksdagsledamoten för SD, Hanna Wigh. Naivt nog tror hon på snacket om minskad kriminalitet och minskat missbruk om man legaliserar, vilket är helt vansinnigt. Det handlar om helt olika kundgrupper; gatuförsäljningen kommer inte att minska, utan försäljningen breddas till fler grupper och därigenom kommer fler att bli beroende. Men det är ju skillnad på "beroende" och "beroende", särskilt när det ena beroendet är legalt och inbringar skatter. Vilken tur...

När den taskiga verkligheten och de oundvikliga kravbreven tränger sig på så pallar de inte. Junkiesarna klarar inte av att hantera någonting, inte minsta grej. Det blir taxi till psykakuten, ångest och hyperventilering, en säng om det finns, plus en tablett sov-så-sött 5mg. Diagnosen är depression eller ADHD och mer doping skrivs ut men nu på recept. Vilken tur...

Den psykiska ohälsan i form av depressioner och ångest ökar i hela världen, i alla åldrar och med pervers hastighet, det är alla överens om. Men handlar det alltid om "psykisk ohälsa" i egentlig mening, eller kan det vara något annat som ökar, något som kanske förväxlas med "psykisk ohälsa"?

I nästa inlägg skall vi prata mer om det.

onsdag 17 januari 2018

Utbetalningar och Davos-Jesus


PARTILEDARDEBATT

Årets första partiledardebatt var inte mycket att skriva om. Tongångarna gick som förväntat. blablabla, invandringspolitik, blablabla, integration, blablabla, språkkrav, blablabla, skottlossning, blablabla, migrationspolitik, blablabla, gängkriminalitet, blablabla, problem, etc. etc. Ja, du fattar. Enda skillnaden jämfört med tidigare var att partiledarna kallar problem för problem, och inte för utmaningar. Och som bekant utgick svensk politik från dagordningen för omkring tio-femton år sedan, och består till största delen av debatt om utrikes födda personer och deras angelägenheter och besvärligheter.

VISSA ÄR VIKTIGARE ÄN ANDRA

Ytterligare en bekräftelse på att "Vissa är viktigare än andra..." fick vi i dag via riksåklagare Anders Perklev. Han lämnade över den s.k. "blåljusutredningen" till justitieminister Morgan Johansson (s). Utredningen föreslår ett ny typ av brottsrubricering i brottsbalken: blåljussabotage. Alltså brott som sker gentemot t.ex. poliser, räddningstjänstpersonal och ambulanspersonal.

Ytterligare yrkeskategorier som nämns i utredningen är sjukvårdspersonal, hemtjänst och socialtjänstpersonal. Men sedan spårar det ur . . . mot slutet diskuteras varenda yrkeskategori som finns i hela landet. Brevbärare, renhållningspersonal, butiksanställda, bankanställda, skolpersonal etc. D.v.s. det som i utredningen benämns "andra samhällsviktiga funktioner". Men sen kom det, det där jag letade efter, och som jag visste att jag skulle hitta undangömt någonstans i texten. På sidan 153 vidgas perspektivet och fler kategorier inkluderas:
Sett i ett vidare perspektiv är det inte enbart yrken som tillhandahåller service direkt till medborgarna som kan betraktas som samhällsnyttiga. Även till exempel journalistik, vetenskap och kultur fyller helt avgörande funktioner i samhället för att säkerställa demokrati och utveckling.
Se där, jag visste att desinformatörerna inom media skulle krypa in och gömma sig i texten (embedded journalism ...), det var inte helt oväntat om man säger så.

Min undran är, om t.ex. en växeltelefonist, bilbud, handläggare, taxichaffis eller apoteksanställd blir utsatt för hot och våld, räknas de som någon som har en "samhällsviktig funktion"? Eller blir de bara "oviktiga"?  I utredningen är det tämligen oklart vilka som skall få åtnjuta statusen av "samhällsviktig person" - en SVIP (SamhällsVIktig Person). Det är bäst du kollar med riksåklagaren om du är SVIP, eller bara en vanlig utsatt Svensson innan du går till jobbet i morgon bitti, vissa är ju viktigare än andra...

KOSTA PLENTY

I blogginlägget  "Vissa är viktigare än andra..."  den 21 december redogjorde jag för kostnader inom tre mindre utgiftsområden, samtliga riktade till "nyanlända" och "asylsökande": socialbidrag som betalas ut av kommunerna, etableringsersättning som betalas ut av Försäkringskassan och dagersättningar plus boende som betalas ut av Migrationsverket. Och nu är uppgifterna tillgängliga för fjärde kvartalets utbetalade etableringsersättning samt november månads socialbidrag (bortfall 20 kommuner). Fjärde kvartalets (okt. nov. dec.) etableringsersättning uppgår till en miljard trehundrasjuttiotvå miljoner tvåhundrasjuttionio tusen åttahundrafemton kronor  ( 1 372 279 815 ).

Då summerar vi det vi vet så här långt

Utbetalat till "asylsökande" och "flyktingar" 2017:

Etableringsersättning januari-december:    5 363 821 625    Utbetalare: Försäkringskassan

Dagersättning och boende januari-juni:     14 577 755 000   Utbetalare: Migrationsverket

Socialbidrag januari-november:                     5 603 741 923  Utbetalare: Kommunerna

SUMMA:                                                        25 545 278 548    Utbetalare: Du och jag

Tjugofem miljarder femhundrafyrtiofem miljoner tvåhundrasjuttioåtta tusen femhundrafyrtioåtta kronor.


18 JANUARI

Håll koll på den globala oljehandeln och US-dollarn i morgon, 18/1. Då startar Kina oljehandeln i guld-backad yuan. Avtal är skrivna med åtskilliga länder, och samtliga länder i BRICS och SOC lär hänga på.


WORLD ECONOMIC FORUM

Musician Elton John performs at a concert in Twickenham in London, Britain June 3, 2017. REUTERS/Neil Hall
Bildkälla: World Economic Forum, 2018

Årets Davos-Jesus är som synes Sir Elton John, som skall tala om ledarskap. Jodå, strax är det dags för den globala finansoligarkins grabbar och tjejer att samlas i vinbaren i Davos-Klosters för att mingla och prata världshändelser sedan fjolårets samkväm. Japp, det är dags för den vämjeligt hycklande finansoligarkin och deras ynkliga springpojkar och -flickor, alltså våra korrupta politiker, att mysa tillsammans vid brasorna under World Economic Forum, 23-26/1. En av de många årliga lekstugor där "eliten" sedan starten 1971 diskuterar stående teman som t.ex. fattigdom, världspopulation och global ojämlikhet. Nej, eländiga samtalsämnen kommer de inte att lida någon brist på, när de sitter och gosar i värmen.

Två djupt rotade Bonnier-plantor kommer f.ö. tillresande från Sverige till Davos-Klosters. Dels dyker DN:s enögda åsikts- och propagandamaskin Peter Wolodarski upp - han som retade upp Polens Sverigeambassadör Wiesław Tarka så till den milda grad att Tarka skrev ett öppet brev till Wolodarski som publicerades på ambassadens hemsida. Dels skall den skabrösa porrbruden till kulturminister närvara, Alice Bah Kuhnke, som producerade Medieutredningen (SOU 2016:80) på Bonniers uppdrag. Åh, du milde tid, vilken laguppställning...


DN:s Peter Wolodarski
Kulturminister Alice Bah Kuhnke.
Ja, bilden ÄR äkta.


BITRÄDANDE GUD

What to say... Guds ställföreträdare på jorden, påve Francis, fick agera affischpojke för World Economic Forum 2014. och visst var det snärtigt fotograferat med glorian i bakgrunden. Men, den gudomliga närvaron och glorian till trots så har inte världssvälten upphört efter 2014, ej heller ojämlikhet eller djupa inkomstklyftor. Bättre lycka denna gång kanske. Eller vad tror du, Francis. Hm?

Bildkälla: World Economic Forum 2014

Men ett tips vill jag ge, och det är att läsa den intressanta artikeln An economic solution to Europe’s immigration woes, skriven av Yuan Ding, vice rektor och dekan vid China Europe International Business School (CEIBS). I den redogör han för olika förslag på hur Europas havererade asylsystem kan fixas.

Program World Economic Forum 23-26/1 2018
Regeringen 2018-01-17: Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsviktiga funktioner.
P.Ambassad 2017-12-04: Ambassador’s letter to Editor-in-chief of “Dagens Nyheter”
Global illuminering 2018-01-11: Så ska vi ha det men var ska vi ta det?
Global illuminering 2017-12-21: Vissa är viktigare än andra...

Bistånd, slavhandel och sidenväg


SVT:s utrikeskommentator Erika Bjerström försökte i går ge sig in på en analys av den franske presidenten Emmanuel Macrons göranden och låtanden. Analysen följer MSM-normens klassiska mönster att utelämna intressanta nyheter för att istället fokusera på någon liten skitnyhet och mest på Macron som person. Enligt Bjerströms bedömning är Macron en "äregirig person med elitistisk människosyn" som bara väntar på att reformera EU ihop med en Merkel-regering. Och? Säg den politiker med finansbakgrund som inte är äregirig, hel- eller halvpsykopatisk och har elitistisk människosyn... Själv kan jag nämna åtskilliga, och dessutom svenska sådana. Dock har jag aldrig sett någon svensk journalist kritisera en svensk politiker för att vara äregirig och elitistisk, utan journalisterna föredrar fegt att skita på andras bakgårdar.

Vad gäller en kommande regering i Tyskland, så hävdar jag att EU-regentens senfärdighet med regeringsbildandet är inväntan av någonting annat. Det har gått snart fyra månader sedan valet och nu sägs CSU/CDU och SPD vara överens om att de kanske kan komma överens framöver. Överläggningarna skall vara klara senast i mars-april 2018.

Hon har rätt i en sak, Erika Bjerström, och det är att Emmanuel Macron "kör så det ryker" under den tyska stiltjen. Han har vare sig agerat senfärdigt eller suttit still i båten, utan har rest kors och tvärs över globen och skakat hand med presidenter och premiärministrar. Macron har fullt upp med att marknadsföra Europa, inleda samarbeten och skriva avtal i öst som i väst. Det ter sig vid första anblicken som att han försöker sno åt sig kronan av Europas regent, Tyskland, men jag är inte så säker på det.

I november i fjol, mitt under jobb- och utvecklingsmötet mellan EU och Afrikanska Unionen (AU) i Abidjan, briserade "nyheten" om slavhandeln* i Libyen. Det globala politisk-mediala etablissemanget tävlade i att förfasa sig på hög volym och med passande bilder, precis som förväntat, och när de klarat av korrekt antal fördömanden släpptes Emmanuel Macron fram i medieljuset. I France24 osade han av indignation över att afrikaner auktionerades ut som boskap och kallade med skärpa till ett extramöte i FN:s säkerhetsråd. På en presskonferens gick Macron därefter ut och deklarerade att Frankrike (NATO?) är redo för  omedelbara militära och polisiära attacker i Libyen. Han var snabbt ute där Macron, precis som Nicolas Sarkozy var 2011 när han, med David Cameron i hälarna, inledde NATO-anfallet mot Libyen. Hur det gick vet vi. Sverige var där också, i Libyen 2011, när såväl civilbefolkning som land bombades sönder och samman och president Muammar Ghadaffi mördades. Anklagelser om NATO-imperialism var högfrekventa i utländsk media, men tystades ned ganska omgående. Frågan är: vad har han i sinnet med utspelet, herr Macron? Och varför skriver hon inte om det, Bjerström?

Well, efter utbrottett i Abidjan hastade Emmanuel Macron vidare, till bland annat Ghana, där han inför publik och tv-kameror blamerades av president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. På en gemensam presskonferens klargjorde Akufo-Addo vänligt men bestämt att Afrika klarar sig bäst utan hjälp och avvisade allt eventuellt "stöd" från Frankrike, EU och övriga världen. Presidenten levererade en förtjusande omskrivning för att det var dags för rovdjuren från västvärlden att packa sina väskor och dra ifrån Afrika. Det var mycket modigt av president Akufo-Addo, med tanke på att han mycket väl vet vad som hände - och varför -  med bl.a. Irans president Mohammed Mossadeq, Iraks Saddam Hussein, Muammar Ghadaffi i Libyen och Robert Mugabe i Zimbabwe m.fl. m.fl. Vad tänkte han där och då, herr Macron? Och varför skriver hon inte om det, Erika Bjerström?

Kanske Macron inte hann reflektera så mycket över det afrikanska avsnoppandet. Han hade en resa till Beijing i Kina att tänka på och vad han skulle säga väl på plats. Utrikeskommentator Erika Bjerström nämnde lite kort att Emmanuel Macron hälsade på i Kina för att stärka handelsförbindelserna samt att han skulle öppna ett franskt kulturhus för konst i Shanghai. Det låter småmysigt och lättsamt, eller hur? Men han gjorde mer, Macron. Han pratade, länge och om mycket:


Kina har lyckats lyfta 700 miljoner människor ur fattigdom under de senaste årtiondena. Likartade förhållanden gäller för Frankrike, där vi står inför en massarbetslöshet samtidigt som vi måste kunna leverera positiva framtidsutsikter till befolkningen. Det är en utmaning då världen i dag lever i en kris orsakad av den globala kapitalismen, som under de senaste decennierna exploderat i sociala ojämlikheter och i än större koncentration av rikedomar.
Vi måste dra lärdomar av det förflutna. Varje gång vi försökte påtvinga andra länder och dess befolkningar våra sanningar, våra lagar gjorde vi fel, och ibland har vi skapat ännu sämre situationer. Som i Irak eller Libyen idag. Vi måste samarbeta för respektera den nationella suveräniteten.
Det ska varken finnas något dolt herravälde eller några konflikter mellan konkurrerande stater. All vår konst, om jag får använda det ordet, kommer inte att vara krigskonst, utan en balanserad konst av samarbetsformer för att säkerställa den geostrategiska, politiska och ekonomiska nivån. Att nå den harmoni vår värld så väl behöver. Väst är en trött, postmodern värld där alla storslagna berättelser är förbjudna.
Jag tror att initiativet för de nya sidenvägarna kan möta våra intressen, frankrikes och europas, om vi ger oss själva möjligheterna att verkligen arbeta tillsammans. Det är upp till Europa och Asien, upp till Frankrike och Kina, att definiera och gemensamt sätta spelreglerna för det nya där vi alla kommer att vinna. Annars kommer vi alla att förlora. Jag har således kommit till Kina för att berätta om min beslutsamhet att få det euro-kinesiska partnerskapet att ingå i det 21 århundradet, med ett nytt språk som vi måste definiera gemensamt.
 Den nya sidenvägen behövs som en nystart, en koppling mellan världens människor så vi kan uppnå den nya världsordningen.

Vad sägs om det? Macron inrymde både gamla och nya synder, en ny syn på framtiden och gav dessutom en helt korrekt beskrivning av "Väst" är en tom, trött och innehållslös postmodern värld. 

Varför skrev inte Erika Bjerström om det? 

Kinas utrikesminister Lu Kang höll för övrigt en presskonferens den 13 januari där han välkomnade EU:s plan angående Sidenvägsprojektet:

Kina välkomnade i torsdags EU:s plan att ansluta till Kinas bält- och väginitiativ med sin egen plan för den eurasiska kontinenten.
Den europeiska sidan är välkommen att delta i Sidenvägsprojektet och vi är redo att samarbeta med dem för vinn-vinn-samarbete inom samtrafik och andra områden, sade utrikesministeriet talesman Lu Kang vid en presskonferens.    Kinas regering
Varför skrev inte Erika Bjerström om det? 

I Sverige handlar det dagligen om undertryckta nyheter, eller "suppressed news", och ytterst, ytterst sällan om "fake news". Ovan nämnda ger några goda exempel på det, eller hur? Leta efter nyheter om Sverige och EU i utrikes media, inte i svensk. Då får du reda på allt du behöver och faktiskt mycket mer därtill.

Det händer kolossalt mycket såväl globalt som inrikes just nu, bra som dåligt, och allt hänger samman. Det går i en rasande fart, så håll i hatten, tänk själv, och åk med - jag garanterar att 2018  inte kommer att likna något annat år du genomlevt.

* Slavhandeln i Libyen var känd såväl av FN som av EU sedan länge.


One Belt One Road Europe (OBOReurope)
Kinesiska regeringen 2018-01-12: China welcomes EU gesture on Belt and Road Initiative
China.org 2018-01-09: Exclusive: Interview with French President Emmanuel Macron
SVT 2018-01-16: Hur länge kan Macron driva Frankrike som en enmansshow?
Euractiv 2017-12-05: Ghana’s president surprised Macron with a clear rejection of development aid
France24 2017-11-30: Africa - EU summit overshadowed by slave trade reports from Libya

måndag 15 januari 2018

Kognitiv dissonans del 2 - eller Putin ringde


Krigs- och vapenknarkarna närvarar i dagarna vid den årliga Folk och Försvars-konferensen, och som brukligt är när statsministern, Stefan Löfven, har fått lov att vara ute på egen hand så blir det trams, bråk och röra av allting.
- Ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas, säger statsminister Löfven (s). 
- Ett väpnat angrepp på Sverige är osannolikt, säger statsminister Löfven (s). 
- Det militära säkerhetsläget är försämrat och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas, säger Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow (s). 
-Det finns ingen garanti att Sverige som icke-medlem får hjälp av NATO, säger (varnar) dess generalsekreterare Jens Stoltenberg. 
- Ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas säger försvarsminister Hultqvist (s). 
- Vi skall använda den "gamla formuleringen" säger utrikesminister Wallström (s). 
- Ryssland utgör ett allvarligt hot, säger Sveriges ÖB, Michael Bydén. 
- Risken för direkt attack mot Sverige är låg, säger ÖB Michael Bydén. 
- Sputnik och Russia Today tränger sig in i våra nyhetsflöden, säger Ulf Kristersson (m) 
- Alliansen är enig: Ja i NATO-frågan, säger alliansens språkrör Ulf Kristersson (m).
- Hahahaha! Om intervjun med Magdalena Andersson strax före jul var menad att skapa kognitiv dissonans, så kan vi fråga oss om inte denna försvars- och säkerhetspolitiska röra slår hennes uttalanden om invandringen med hästlängder. Ja, jisses, vad skall man säga... Återigen är den kognitiva dissonansen monumental, man kan ta på den. Ingen vet varken ut eller in. Årets psyop!

Well well, det är alltid intressant att följa den stigande hetskurvan i den politisk-mediala krigs- och vapenhysteri som varje år byggs upp i god tid före Folk och Försvars-konferensen. Inget undantag kan skönjas heller denna gång utan krigs- och vapenfundamentalisterna som suktar efter försvarsupprustning men främst ett NATO-medlemskap är lika skräniga som vanligt. Svensk media har sedan i höstas skruvat upp tonen och överöst oss med olika hot som t.ex. brist på el, vatten och skyddsrum. Otaliga är de artiklar och nyhetsinslag som ingående beskriver vad du skall bunkra upp med hemma om kriget kommer. Och snart skall vi få en broschyr, gubevars, som talar om för oss vad vi skall göra om/när kriget kommer. Jaha, det var ju rart att man vill vägleda oss vilsna svenskar så vi inte tappar koncepterna alldeles när/om det smäller. Vi har ju som bekant inga telefonkataloger* längre.

Som ytterligare försvarsskapande åtgärd (?) har statsminister Stefan Löfven (s) hux flux trollat fram en ny myndighet också: myndigheten för psykologisk försvar. Ny och ny, förresten, vi hade ju som bekant Styrelsen för psykologiskt försvar, som i början av 2000-talet lades ned, och dess uppgifter förflyttades till försvarets Krisberedskapsmyndigheten som i sin tur blev Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vad denna enorma myndighet egentligen har till uppgift har aldrig framgått, det är tämligen oklart, men den tycks ansvara för allt från kriser i Centralafrikanska republiken till terrorism, användning av solskyddskrämer och trygg hantering av fyrverkeripjäser. Något psykologiskt försvar hittar jag ingenting om, men det kanske är lika bra det, om man tänker efter.

Däremot har försvarets ledningsregemente i Enköping sedan omkring 2006-2007 ett psyops-förband som bl.a. ingår i EU:s Nordic Battlegroup. Huruvida Försvaret har med NATO:s desinformationsenhet Stratcom att göra är jag inte säker på, men med tanke på den svenska sjukan att ta mej fan allt skall samordnas så finner jag det inte otroligt. Sverige är i alla fall medlem i Stratcom, vilket är en självklarhet då vi öppet-hemligt är icke-officiella medlemmar i mordalliansen NATO.

Jag gör en Falstaffare på det:
NATO är ett farligt gift, vilket omger svenska stift.

Medge att NATO-Jens har greppet om bössan
och något vilt i blicken. 

Det är orättvist att säga att svenska politiker gafflar och bråkar med varandra. Visserligen är de ovan nämnda oense om Försvarsberedningen, men de är åtminstone ense om en sak, och det är att det finns ett - och bara ett - hot mot Sverige, och det är: Tadaaa - den farlige, lömske Putin i Ryssland. Punkt.

- Och du, allt annat som sägs i frågan är "fake news", kom ihåg det 😁

* I Televerkets telefonkataloger fanns sektionen "Om kriget kommer".


Regeringen 2017-11-07: Regeringen bemyndigar FMV att inleda förhandlingar med Raytheon
SAAB 2017-11-09: Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Raytheon Company har ingått ett samarbete kring utveckling av nya vapensystem.
Raytheon 2017-11-09: Raytheon Company and Swedish aerospace and defense firm Saab will partner to develop new weapons

SVT 2017-01-15: Rysslands agerande utgör ett allvarligt hot
SR 2017-01-14: Regeringen splittrad om Försvarsberedningen
SR 2017-01-14: Inget land står närmare Nato än Sverige
SVT 2017-01-14: Myndighet för psykologiskt försvar inrättas

Krisinformation
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


söndag 14 januari 2018

Rövarkapitalister och gamlingar


Aftonbladets Karin Pettersson har likt sin kollega på Expressen, Anna Dahlberg, uppenbarligen läst Riksrevisionens rapport gällande vår utmärglade välfärd. Båda är ense om att det finns problem när det gäller att få ihop debet och kredit, men har valt två olika anfallssätt. Båda benämner dock problemen som "hot" mot välfärden, vilket betyder att någonting möjligen kan "komma att bli" ett problem. Anna Dahlberg skyllde i sin ledare på våra gamlingar, och Karin Pettersson skyller på de "superrika", "rövarkapitalisterna" som hon kallar dem, och på ett politiskt system som hon tycker är lite oförnuftigt när det gäller skatter och fördelningspolitik. Ingen av dem berör över huvud taget den samhällsförstörande och ruinerande "flyktingfrågan".

Själv kallar jag utan omskrivningar eller självbedrägeri ett hot för ett hot och ett problem för ett problem, annars går det inte att agera och hantera på ett korrekt sätt. Urgröpningen av välfärden är ett reellt existerande problem här och nu, den har pågått i mer än fyrtio år, men har accelererat de senaste tio åren på grund av massinvandringen. "Hoten" har funnits, men då, liksom nu, regerade den kokta grodans princip och man talade då, liksom nu, om "urholkning" och "hot".  Få klarar av att svälja den beska medicinen att "hoten" är verklighet. Många blundar och kniper igen munnen, håller för öronen, vill inte veta, fortsätter att prata om hot och urgröpning.

Det politiska system som Karin Pettersson anser är lite "oförnuftigt" är naturligtvis en skapelse av socialdemokraterna, hennes eget parti. Det parti som i mitten av 1980-talet öppnade armarna på vid gavel och anammade den värsta sortens politik i Sverige - nyliberalismen. Där och då introducerades möjligheterna för Petterssons "rövarkapitalister" att helt legalt och öppet ta över det som var kvar av Sverige. Rövarkapitalisterna föddes inte där och då, utan de har alltid funnits i svensk och internationell politik-, affärs- och finansvärld, men de blev fler

Sverige är extremt på detta område jämfört med andra och landet kryllar av miljardärer, fler per invånare än både EU och USA.  AB: Karin Petterson

Tacka fan för att det "kryllar av miljardärer" i Sverige. Det kan Karin Pettersson tacka sitt parti socialdemokraterna för. Partiet är miljardärernas egen skapelse och agerar givetvis helt i enlighet med sina egna intressen, vilket det alltid gjort.

 Jag skulle önska en mer ideologisk debatt om fördelning och hur ett rimligt samhällskontrakt kan se ut. Socialdemokraterna bör vara partiet som vill bygga Sverige starkt och modernt. Men också pekar på hur fel det är att hemtjänsten går på knäna, samtidigt som rika människor betalar noll i skatt för förmögenheter och lyxbostäder. Och som vågar säga att det hänger ihop. Det är där konflikten borde ligga.   AB: Karin Petterson

Varför skulle det tjugonde århundradets näst största bedrägeri, socialdemokraterna, ens tänka i banorna att "bygga" Sverige? Och vad kan över huvud taget "byggas" när hela Sverige är en stor rivningsplats? Allt som en gång byggts upp är ju snart fullständigt raserat. En nation tar många, många århundraden att bygga upp men det tar banne mig inte mer än ett decennium att riva. Deala med det du, Pettersson. Om du törs.AB 2018-01-14: Superrika är farligare än äventyrsbad
Global Illuminering 2018-01-11: Så ska vi ha det men var ska vi ta det?
Global Illuminering 2018-01-07: Det är färdiggrävt
Global Illuminering: Encyklopedi


torsdag 11 januari 2018

Så ska vi ha det men var ska vi ta det?

.
Expressens ledarskribent Anna Dahlberg är förbannad på finansminister Magdalena Andersson (s). I ledaren, Varför gömmer hon kostnadsbomben?, rasar hon över att madame finansministern tiger om att kostnaderna för välfärden kommer att explodera rätt i nyllet på oss svenskar framöver. Dahlberg har läst Riksrevisionens granskningsrapport av det finanspolitiska ramverket och drabbats av insikten att den svenska välfärden befinner sig i en mycket akut nödsituation. Hon har räknat ut att välfärden behöver ett tillskott på omkring 200 miljarder t.o.m. 2030, varav 20 miljarder, en halv försvarsbudget, är ett nödvändigt tillskott redan år 2020. Och det enbart för att hålla välfärden på den tämligen usla nivå där den befinner sig i dag.

Jodå, Anna Dahlberg var inne på något redan för fem och ett halvt år sedan, i september 2012. I ledaren Vi måste välja väg i flyktingpolitiken uttryckte hon oro över att Sverige då tog emot en oproportionerligt stor andel flyktingar jämfört med övriga Europa. Dahlberg menade att "vi måste våga tala om detta", trots att sverigedemokraterna, enligt Dahlberg, höll flyktingfrågan* som gisslan.

"Detta" som Anna Dahlberg tyckte att vi skulle tala om. . . det talar hon inte om. Hon talar däremot om att "de äldre" kostar pengar, men inte om vad "flyktingfrågan" kostar. Under fem och ett halvt år har hon lyckats undvika problemet med utgifterna i den välfärd som redan har brakat samman. Det är löjligt, när t.o.m. den tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt (s) hävdar i en intervju med tidningen Kvartal att välfärden de facto redan har försämrats rejält sedan den kolossala massinvasionen av människor började. Att påstå något annat är helt förkastligt och den som gör det sysslar med rent självbedrägeri.

Jag är övertygad om att Anna Dahlberg och hennes kollegor i medievärlden inte har den ringaste uppfattning om vad "flyktingfrågan"  kostar Sverige. Jag tror inte att någon av dem ser att det finns ett kausalsamband gällande brister i äldreomsorg, kaoset i sjukvård och skola, avslag och indragning av assistanshjälp, låga pensioner, avslag på sjukpenning, sjukersättning, rehabilitering etc. och "flyktingfrågan".

En enkel beräkning av statistik angående socialbidrag, etableringsersättning, asylsjukvård, dagersättningar och boende samt SFI ger vid handen att Sveriges kostnader mellan 2011 och 2016 uppgår till dryga 165 miljarder kronor. OBS! Enbart för det uppräknade ovan. Vilket motsvarar hela försvarsbudgeten 4,1 gånger. Vi tar det i siffror för säkerhets skull:

165 000 000 000

Den som vill kan ta del av de enkla underlagssiffrorna för detta fåtal utgiftsområden kan göra det på följande sidor: Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen, SCB, SKL och Skolverket. De som vill ha en fullödig och komplett redovisning rekommenderas Tino Sanandajis bok Massutmaningen  (2017).

Rubrikens fråga kan i och med detta anses vara delvis besvarad, och det är ånyo uppenbart att "vissa är viktigare än andra" i gamla Svedala.

* Ja,  jag ser likheten med uttrycket "Die Judenfrage", men formuleringen är Dahlbergs egen. Dock kan jag inte erinra mig att hon i likhet med den tyske CSU-politikern Manfred Weber blev kölhalad för det. Se f.ö. inlägget Reductio ad Nazium. Det är skillnad på olika, hm?


Exp. 2018-01-06: Varför gömmer hon kostnadsbomben?
Kvartal: Kvartalsamtal med Kjell-Olof Feldt
Kvartal 2017-11-10: Ett fattigare och farligare land 
Exp. 2012-09-09: Vi måste välja väg i flyktingpolitiken

söndag 7 januari 2018

Det är färdiggrävt

.
Hur många gånger och hur länge kan man undergräva något innan det till slut faller samman? Vi vet att tidens tand och vår påverkan undergräver gator och vägar och t.o.m. hela kvarter. Rätt vad det är så försvinner bara trottoaren under fötterna, vägen under bilen och marken under huset. Underlaget bara faller samman, går upp i intet. Vägen är borta, husen är borta. Kvar är . . . ingenting.

Men när, frågar jag mig, kommer svensken att fatta att demokratin slutligen är undergrävd, borta, väck? När kommer svensken att inse att faktum är fullbordat och demokratin är stendöd?

Jag vet inte, men enligt svenska politiker och svensk media så "undergrävs" och "hotas" demokratin flera gånger om dagen sedan mer än 20 år tillbaka. Senast den "undergrävdes" var i går, i SVT nyheter:I DN den andra januari, en självgod ledare som osar av liberalism:Åsså kör vi en skärmdump från Google:


Vaken medborgare:

                                                                
Bekymrad svensk medborgare ropar efter den undergrävda, svenska demokratin.

Skärmdump DN 2018-01-02: I bräcklig farkost
Bildkälla: Sydsvenskan

lördag 6 januari 2018

- Reductio ad Nazium...

.
Det är verkligen inte utan anledning som Godwin´s law snart synes vara permanent i ens medvetande när man tar del av framför allt det svenska åsiktsmaskineriets mediala kanaler. Visst, Godwin´s law förekommer även i utrikes mediemaskiner, men betydligt mer sparsamt då journalister i övriga delar av världen oftast besitter en viss bildning och fortfarande klarar av att föra intelligenta och konstruktiva diskussioner och samtal. Något som tyvärr helt saknas i Sverige sedan decennier, då journalistiken i mitten på 1980-talet smälte samman och blev ett med liberalismens nihilistiska världsåskådning. Svensk media domineras helt av otåliga, värderelativiserande postmodernister och deras förbannade "berättelser".

I morse hann jag inte mer än sätta igång datorn, som startar med nyheterna på Sveriges Radios hemsida, förrän jag nymornad hälsade ett trött "Good morning Mr Goodwin. Here we go again...". Den nyhet som föranledde denna morgonhälsning var den tyske CSU-politikern Manfred Webers uttalande om att Europa under 2018 måste nå en slutlig lösning på fenomenet med massinvandringen. Ett uttalande som inte på några villkors vis är kontroversiellt - eller som det så vackert heter numera: populistiskt.

I svensk media, och för all del i viss europeisk, har man självfallet återigen urartat till klassikern reductio ad Nazium. D.v.s. man anklagar, in absurdum, Manfred Weber för att vara "nazist" eftersom hans uttalande påminner om nazitidens fokus på "den slutgiltiga lösningen på judefrågan*". Ack ja, det är inte lätt att handskas med sitt eget modersmål. Att helskinnad kunna navigera sig fram i en språklig värld där postmodernister sitter som hökar, redo att blixtsnabbt kunna dekonstruera ens minsta stavelse i syfte att identitetspolitisera och smutskasta är som ett lotteri utan vinster, man vandrar konstant genom högexplosiva minfält samtidigt som man blir beskjuten.

Tufft? Sure, men bara om man tillåter det att bli det. Man skall dock inte frestas att kasta sig på rygg och inta den ynkliga positionen att ta avstånd från sina uttalanden, att pudla, be om ursäkt, krypa till korset. Kort sagt är hemfallandet till Canossavandringar målet för postmodernisterna som agerar i syfte att omedelbart slå ner på och tysta åsikter, stigmatisera och exkludera. Lyckas de, och det gör de allt för ofta, blir deras världsbild på alla vis så mycket bättre och de känner sig nöjda med att de hör till den liberala, goda sidan. Självgodheten vet inga gränser, men självkritiken lyser med sin frånvaro.

Vad sägs om att stressa upp postmodernisterna genom att vi vänder på steken? Okay, vi frågar dem om det inte existerar ett  problem med massutvandring, och vilka dess eventuella konsekvenser innebär för de länder som dräneras.

- Japp, mitt i prick - nu hör vi säkringarna smälla i skallen på dem!

Problemet med massinvandring/massutvandring är mycket enkelt att lösa, svaren finns på en fingerbredds avstånd och det är det många som vet. Det finns dock hinder som stått orubbade i sekler, men de hindren kan undanröjas helt utan några problem. Det finns "slutliga lösningar" på alla de problem världen är drabbad av. Det gäller bara att hålla rätt fokus, sparka undan svärmarna av liberala postmodernister, och agera därefter. Tecken finns också på att det faktiskt sker.


* Die Judenfrage.

SR 2018-01-06: Tysk politiker i blåsväder efter flyktinguttalande
AB 2018-01-06: Den tyske politikern vill se "slutlig lösning" på flyktingfrågan
SO 2018-01-05: Weber spricht von "finaler Lösung der Flüchtlingsfrage"


tisdag 2 januari 2018

Farlig räckvidd

.
Jag läste alldeles nyss i Göteborgs-Posten att "Israel"* förlänger häktningen av den palestinska politikern Khalida Jarrar med sex månader. I vanlig ordning avslöjas inte anklagelserna, de är fortfarande hemliga, eftersom "Israel" då har möjlighet att successivt förlänga häktningstiden allt eftersom, precis som de behagar. Det är inte mycket till rättssäkerhet eller demokrati där inte. Men "Israel" kommer undan med vad som helst, eftersom ingen har mandat att yttra sig, kritisera eller införa sanktioner mot styret i ett inhängnat landområde som går under den privata äganderätten.

Förutom U.S.A. och "Israel" känner jag inte till några andra länder som är så konstant nervösa och upplever minsta hostning som hotelser och fara från omvärlden. Enligt de styrande är deras säkerhet under kroniska och aldrig sinande hot. Well, jag kan fatta om U.S.A. känner sig en aning isolerat och s.a.s. utanför händelsernas centrum* på sin halva av klotet, men ser man till "Israels" geopolitiska läge så kan man lugnt säga att området är ytterst strategiskt lokaliserat och har en extremt farlig räckvidd framför allt ur kärnvapensynpunkt.

Den 16 maj i år är det 70 år sedan "staten Israel" utropades. Med det följde att palestinier inte omfattas av de mänskliga rättigheterna, de är inte inkluderade i 1951 års flyktingkonvention. Fem miljoner palestinier bor sedan generationer i flyktingläger*, palestinier - vuxna som barn - arresteras, palestinska barn och vuxna mördas, deras beduinläger rivs, städer och byar bombas, olivodlingar bränns, och världen tittar på. Alla uppblåsta "världsledare", det genomkorrupta världssyndikatet FN, står som fega, menlösa fån och vet vad som pågår. Men ingen gör ett förbannat dyft.


Se "Israels" strategiska läge: den röda pricken nästan i kartans centrum. Klicka för större bild.


* "Israel" inom citationstecken -se under fliken Encyklopedi
* Se "non-refoulement" under fliken Encyklopedi
* U.S.A. skapar och återfinns alltid i "händelsernas centrum" på andras planhalvor.

GP 2018-01-02: Israel har förlängt häktningen av palestinska politikern Khalida Jarrar
DN 2018-01-01: Palestinsk flicka åtalas för överfall på soldater
BBC 2018-01-01: Palestinian girl charged after slapping soldier on video
AB 2017-12-10: Erdogan: Israel är barnamördare
SR 2017-02-27: Sverige får kritik för att försöka utvisa statslösa palestinier till Gulfländerna, trots att de inte släpps in.
SVT: 2015-10-27: Palestinska flyktingar sittstrejkar i Uppsala