torsdag 28 december 2017

Outsourcing och interoperabiliteten

.
I början av juli briserade skandalen med det som skallas för "läckan" av Transportstyrelsens olika register inklusive sekretessbelagda uppgifter. Det har varit en fullkomlig storm av invektiv riktade mot den f.d. generaldirektören, Maria Ågren, mot SÄPO, mot sittande regering och t.o.m. mot den förra regeringen, inklusive ett par dussin andra instanser och personer. Skandal, haveri, lagbrott och inkompetens sägs känneteckna de svenska myndigheternas IT-säkerhet och -drift. Konstitutionsutskottet har på sitt bord att granska "affären" på Transportstyrelsen, men vad den utredningen kan tänkas komma fram till är egentligen oväsentligt. Det som via media ha synes skett i Svenssons ögon har nog faktiskt inte skett i egentlig mening, och hur KU skall trassla sig igenom alltsammans skall bli mycket intressant.

Varför säger jag då att KU:s granskning inte spelar någon roll? Jo, därför att inga "läckor" har förekommit, utan dataöverföringen har skett för att den skulle det. Precis samma sak gäller för "läckan" av Fortifikationsverkets register, Försvarets, Polisens, Skatteverkets, Pensionsmyndighetens och Kronofogdens register. Flera register är med all säkerhet redan överförda, och andra överförs i skrivande stund.

Varför registren överförts och överförs är antingen för att de a) skall lagras på annat, gemensamt, håll i s.k. stordator, eller b) för att göra olika system interoperabla. Interoperabilitet tror jag är det huvudsakliga målet och med det menas att man emellan olika länder har ett system där man lätt kommer åt att både inhämta och leverera information hos och av varandra. För att det skall vara möjligt måste en internationell standardiseringsprocess genomföras, något som antagligen görs genom att "outsourca" registren. Det är antagligen inte lagligt för myndigheter att tillgängliggöra registren för användning och/eller hantering direkt. Däremot är det tillåtet för myndigheter att outsourca register, och vad "mellanhanden" sedan gör med dem är en annan fråga.

Den IT-personal som sägs ha slagit larm genom att vända sig till chefer och t.o.m. till SÄPO talar med all säkerhet sanning. De slog larm, men möttes av kompakt tystnad eller simpla avfärdanden om att man "hade koll på läget". De skulle inte upptäcka något, inte ställa några frågor, och givetvis inte ifrågasätta vad som pågick. Med all säkerhet visste inte generaldirektör Maria Ågren, infrastrukturminister Johansson eller statsminister Stefan Löfven något heller. För det man inte känner till kan man heller inte förneka, dölja, eller ljuga om. Om någon skulle fråga alltså. Men andra visste mycket väl vad som pågick.

En fundering jag har: Räknas EU som "inrikes" eller "utrikes" - och när i så fall?

Aktuella namn: Frans TimmermansDimitris Avramopoulus, Julian KingVěra Jourová 

Uppdatering 2018-01-12: EU satsar miljarder på superdatorer

MSB: SGSI: Swedish Government Secure Intranet
SIS webbsida
Polisen: SIS II
SÄPO: Säkerhetsskydd
EC: Migration and Home Affairs
EC: Agencies
EC: eu-LISA: EU Agency for large-scale IT systems
EC: SIS II
EC: SIRENE
EC: Eurodac
EC: Pressmeddelande 2017-12-12: Uppgradering av EU:s informationssystem. Möjliggörandet av informationsutbyte och datadelning mellan de olika systemen.
EC: Faktablad 2017-12-12SIS - an EU-wide, large-scale information system.
Datainspektionen: Schengen, SIS

måndag 25 december 2017

Kognitiv dissonans

.
År 2017 har hittills varit ett extremt turbulent år och det är sex dagar kvar innan almanackans blad vänds till 2018. Mycket kan hända än, och det gör det också. Hela tiden. Dock är det inte särskilt uppenbart om man inte vet vart man skall titta, och hur man skall titta på det som sker.

Ser man till enskilda händelser här och var så ser det inte så mycket värre ut än vanligt, men lägger man ihop en hel mängd händelser som skett världen över bara under 2017 så kan man lugnt konstatera att det råder ett fullständigt kaos och haveri globalt sett.

I Sverige gick finansminister Magdalena Andersson (s) dagarna före jul (21/12) ut i en lång intervju i DN i vilken hon poängterade att "flyktingar" bör söka sig till andra länder än Sverige då det börjar bli fullt här. Hon betonade även att invandringen hade havererat redan innan massinvasionen 2015 samt att integrationen i Sverige inte fungerar. Inget nytt i sig, utan bara en bekräftelse på vad miljoner svenskar vetat om och slagit larm om sedan åtminstone år 2006.

Som väntat rusade regeringskollegan Gustav Fridolin (mp) direkt ut i media och poängterade att Magdalena Anderssons (s) uttalanden inte företrädde regeringens syn på invandring och integration.  Enligt Fridolin fick Anderssons uttalanden allt stå för henne själv, och att han minsann tänkte försvara "den svenska modellen" (vem hon nu är). Ytterligare något senare knuffades en stackars pressekreterare fram i något medium (minns inte vilket) och påpekade att det inte var finansminister Magdalena Andersson (s) som haft den långa intervjun med DN, utan socialdemokraten Magdalena Andersson. Med andra ord vet ingen egentligen vem det var som intervjuades i DN. Den kognitiva dissonansen är monumental och man kan höra de svenska hjärnorna gnissla.

Ett av de mer intressanta utrikes exemplen är att president Donald Trump samma dag, den 21/12, utfärdade den verkställande ordern International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) vilken i korthet innebär en deklaration av att USA nu befinner sig i ett nationellt nödläge. I deklarationen ingår bl.a. även Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Detta innebär kort och gott att personer som ägnat sig åt korruption, brott mot mänskliga rättigheter, barnpornografi, pedofili och trafficking etc. i USA eller utanför landet är torsk. De som berörs är såväl politiker och statsanställda som privata aktörer och före detta statsanställda.

För närvarande har det amerikanska finansdepartementet fryst samtliga tillgångar för ett större antal finansoligarker och rovdriftskonglomerat världen över och övriga departement är redo med sina respektive insatser.

Den person som nämns först på listan är den israeliska multi- och offshore-miljardären Dan Gertler, som bl.a. driver diamant- koppar- och koboltgruvor i det sedan decennier omstridda kopparbältet Katanga i Kongo. Aha, ringer det en klocka någonstans? Ja, jag kan tänka mig det, eftersom svenska  intressen varit mycket, mycket omfattande i just Kongo med omnejd sedan 1940-talet. Så pass omfattande att det förutom LamcoLundin Mining och Lucara Diamonds m.fl. dessutom , med livet som insats, involverade en svensk generalsekreterare för FN. 

Det skall bli intressant att se om någon mainstreammedia tar upp den här historien, eller om man håller locket på.


torsdag 21 december 2017

Vissa är viktigare än andra...

Det där med att vissa människor är viktigare än andra är det få infödda svenskar som argumenterar emot. I Sverige har vi ett klimat som innebär att det är skillnad på folk och folk och att det alltid finns någon som är "viktigare än alla andra". Den jämlikhet som svenska regeringar och politiker sedan 1950-talet envist påstår präglar Sverige är enbart en trasig, fladdrande pappkuliss.

Den senaste tidens larm om trakasserier och mobbning av framför allt kvinnor i arbetslivet visar tydligt hur risig jämlikhetskulissen är. Rädslan för repressalier är enorm och givetvis råder en tystnadskultur. I Sverige är det nämligen inte förbjudet att utöva psykiskt våld och -hot i arbetslivet, och det hänger så klart samman med att "vissa som var viktigare än andra" bestämde spelreglerna på arbetsmarknaden. Ingvar Oldsberg, Fredrik Virtanen, Jean-Claude Arnault och Martin Timell är några pösmunkar som är "viktigare än andra", och gudarna skall veta att de är i förbannat gott sällskap. Det dräller av odugliga maktmissbrukande skitstövlar överallt och på alla nivåer i Sverige. 


Lördagen den 9 december sägs någon eller några ha kastat ett brinnande föremål utanför en synagoga i Göteborg. Genast gick säkerhetsapparaten och opinionsmedia igång och man kunde tro att det handlade om en terrorattack av kalibern WTC 11/9. Media gick fullkomligt bananas, och i vanlig ordning blev det köbildning och ren  tävlan om vem som kunde avsky och fördöma det antisemitiska "dådet" mest, högst och kraftfullast. Den svenska s.k. statsministern, Stefan Löfven, ryckte genast ut och söndagen den 17 december höll han ett jultal i vilket han bland annat fördömde den oacceptabla antisemitismen. I onsdags manifesterade Löfven med en rad politiker och mediakändisar som alla betonade med kraft vilken skam antisemitismen är. Vad jag däremot inte sett eller hört är att den s.k. statsministern  
manifesterat mot alla brott i form av våldtäkter som begås på svenska kvinnor. Det är mycket tydligt att "vissa är viktigare än andra".


Alva & Gunnar Myrdal
I jämlikhetens Sverige nekas funktionshindrade människor livsnödvändig assistanshjälp, sjuka nekas sjukpenning och utslitna nekas sjukersättning. Det, plus kraftigt ökad belåning, är receptet Magdalena Andersson och socialdemokraterna skrev ut för att kunna finansiera den enorma hord av bidragstagande lycksökare som lockades och fortsätter att lockas hit till Sverige. De instormande "flyktingarna" finansieras på bekostnad av sjuka, utslitna och handikappade människor. Socialdemokraterna stinker värre än någonsin av sin Myrdalska folkutrensningspolitik, vilken enbart godkände A-klassade människoexemplar. Allt annat betraktades som "skadat gods" och kasserades. Än en gång får vi bekräftat att vissa "är viktigare än andra". 


Det svenska samhällskontraktet innebar en gång i tiden att vi i utbyte mot att betala skatt, är laglydiga och i övrigt hushåller med gemensamma resureser har rätt till skydd, jobb, skola, vård och bostad. Med andra ord en jämlik ömsesidighet gällande våra grundläggande rättigheter och skyldigheter. Dock gäller inte det längre, då staten blivit ensidig och successivt har ändrat på spelreglerna till sin och vissa andras fördel. Som i bostadsfrågan till exempel, där "flyktingar" skall ha obligatorisk förkörsrätt i bostadsfilen och bara sveper förbi alla som står i bostadskö. Kommunerna kör ut gamlingar från äldreboenden och placerar dem i baracker för att "flyktingarna" skall prioriteras. Fler och fler svenskar blir hemlösa, och än en gång bekräftas att "vissa är viktigare än andra".

Utbetalat 2017:

Etableringsersättning januari-september:    3 991 541 810    Utbetalare: Försäkringskassan

Dagersättning och boende januari-juni:      14 577 755 000    Utbetalare: Migrationsverket

Socialbidrag januari-oktober:                        5 603 202 000     Utbetalare: Kommunerna

SUMMA:                                                        24 172 458 810     Utbetalare: Du och jag

Tjugofyra miljarder etthundrasjuttiotvå miljoner fyrahundrafemtioåtta tusen åttahundratio kronor.

Föräkringskassan har betalat ut nära fyra miljarder till nyanlända "flyktingar" under nio månader. Migrationsverket har betalat ut drygt fjorton och en halv miljard för boende och dagersättningar till nyanlända "flyktingar" under sex månader. Kommunernas socialförvaltningar har betalat ut drygt fem och en halv miljard* till "flyktingar" under tio månader.


Inläggsrubriken, "Vissa är viktigare än andra" är ingen slump, utan är förbluffande nog ett uttalande helt nyligen av en rektor för ett svenskt universitet, vilket är drabbat av ingrodd mobbing och trakasserier. I ett aktuellt mobbningsärende uttalar sig rektor i fackförbundstidningen Publikt:
– Det är klart att individfrågorna har en betydelse, och att vissa personer är viktigare eller spelar en större roll. Men situationen är oerhört komplex och det är också en kulturfråga. Problemen har funnits under lång tid, mer eller mindre synliga. Vi måste komma till rätta med grundproblematiken.

Förmer än andra

Just det, "vissa personer är viktigare eller spelar större roll" än andra. Bättre kvitto kan man inte få på att man i Sverige gör skillnad på folk och folk, och dessutom är det en bekräftelse på att det är just där grundproblemen ligger - i den cementerade ojämlikheten. Det handlar om rådande politik, kultur och de unkna attityder som menar att "vissa är viktigare än andra". Och att vissa tillåts segla fram i medvind på bekostnad av dem som uppfyller sin del av samhällskontraktet och uppträder som folk.
* Mellan 10 och 12 kommuner har aldrig någonsin rapporterat in utbetalt socialbidrag till Socialstyrelsen. Botkyrka är en av dem. Det utbetalade socialbidraget uppvisar alltså inte den totala kostnaden för något år.


DN: Vi har alldeles för många självupptagna chefer