måndag 29 januari 2018

Lågt förtroende och vanmakt


Jag läste på Sveriges Radios hemsida att allmänhetens förtroende för rättsväsendet minskar, vilket ligger helt i linje med mina tidigare inlägg om demoraliseringens effekter. Tittar man i stort på mainstreammedias rapportering om "minskat förtroende för..." det senaste halvåret så ser det sannerligen mörkt ut. Förutom polis- och rättsväsendet rör det sig om minskat eller lågt förtroende för EU, myndigheter, pensionssystemet, äldreomsorg, sjukvård, kungahuset, banker, kommuner, skolan, Sametinget, svensk katastrofberedskap, sjukförsäkringarna, etablerad media (mainstreammedia), politiker, staten och - you name it. I princip det enda område som får "högt förtroende" är Sveriges bönder, och det är ett välförtjänt betyg så illa utsatta som de är i många stycken.

Att svenskarna har lågt förtroende för hela samhället och att vanmakten brer ut sig är inte konstigt. Oavsett vart man än vänder sig så blir det bara värre och sämre, och varje gång det sker låter och beter sig politikerna som ett gäng efterblivna apor och benämner allt som "utmaningar. Man har anammat samma begreppsapparat som nyutnämnda VD:ar använder eller idrottsmän - allt är "utmanande" och "jättespännande".

Samtidigt som infantila politiker skrattar och leker att Sverige är en spännande "utmaning" så faller landet i mindre och mindre bitar och dess invånare demoraliseras i allt högre takt. Vem är det som ständigt utmanar vem - och varför? Enligt alla historiska och kända regler antar eller förkastar man en utmaning, och  man vet vem som är utmanaren. Men svenskarna vet inte vem, eller varför - bara att.

Vem är utmanaren, och vem tjänar på ett dopat, vanmäktigt folk?

För övrigt anser jag att EU skall läggas ned.

SR 2018-01-29: Allmänhetens förtroende för polisen och rättsväsendet fortsätter att minska
GI 2018-01-26: Demoralisering och flykt
GP 2018-01-17: EU skapar instabilitet
Axess 2018-01-16: Ökad oro och minskat förtroende
SVT 2018-01-16: Årets rapport sammanfattas med att förtroendet för rättsväsendet sjunker, att allt fler känner sig otrygga


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar