måndag 15 januari 2018

Kognitiv dissonans del 2 - eller Putin ringde


Krigs- och vapenknarkarna närvarar i dagarna vid den årliga Folk och Försvars-konferensen, och som brukligt är när statsministern, Stefan Löfven, har fått lov att vara ute på egen hand så blir det trams, bråk och röra av allting.
- Ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas, säger statsminister Löfven (s). 
- Ett väpnat angrepp på Sverige är osannolikt, säger statsminister Löfven (s). 
- Det militära säkerhetsläget är försämrat och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas, säger Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow (s). 
-Det finns ingen garanti att Sverige som icke-medlem får hjälp av NATO, säger (varnar) dess generalsekreterare Jens Stoltenberg. 
- Ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas säger försvarsminister Hultqvist (s). 
- Vi skall använda den "gamla formuleringen" säger utrikesminister Wallström (s). 
- Ryssland utgör ett allvarligt hot, säger Sveriges ÖB, Michael Bydén. 
- Risken för direkt attack mot Sverige är låg, säger ÖB Michael Bydén. 
- Sputnik och Russia Today tränger sig in i våra nyhetsflöden, säger Ulf Kristersson (m) 
- Alliansen är enig: Ja i NATO-frågan, säger alliansens språkrör Ulf Kristersson (m).
- Hahahaha! Om intervjun med Magdalena Andersson strax före jul var menad att skapa kognitiv dissonans, så kan vi fråga oss om inte denna försvars- och säkerhetspolitiska röra slår hennes uttalanden om invandringen med hästlängder. Ja, jisses, vad skall man säga... Återigen är den kognitiva dissonansen monumental, man kan ta på den. Ingen vet varken ut eller in. Årets psyop!

Well well, det är alltid intressant att följa den stigande hetskurvan i den politisk-mediala krigs- och vapenhysteri som varje år byggs upp i god tid före Folk och Försvars-konferensen. Inget undantag kan skönjas heller denna gång utan krigs- och vapenfundamentalisterna som suktar efter försvarsupprustning men främst ett NATO-medlemskap är lika skräniga som vanligt. Svensk media har sedan i höstas skruvat upp tonen och överöst oss med olika hot som t.ex. brist på el, vatten och skyddsrum. Otaliga är de artiklar och nyhetsinslag som ingående beskriver vad du skall bunkra upp med hemma om kriget kommer. Och snart skall vi få en broschyr, gubevars, som talar om för oss vad vi skall göra om/när kriget kommer. Jaha, det var ju rart att man vill vägleda oss vilsna svenskar så vi inte tappar koncepterna alldeles när/om det smäller. Vi har ju som bekant inga telefonkataloger* längre.

Som ytterligare försvarsskapande åtgärd (?) har statsminister Stefan Löfven (s) hux flux trollat fram en ny myndighet också: myndigheten för psykologisk försvar. Ny och ny, förresten, vi hade ju som bekant Styrelsen för psykologiskt försvar, som i början av 2000-talet lades ned, och dess uppgifter förflyttades till försvarets Krisberedskapsmyndigheten som i sin tur blev Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vad denna enorma myndighet egentligen har till uppgift har aldrig framgått, det är tämligen oklart, men den tycks ansvara för allt från kriser i Centralafrikanska republiken till terrorism, användning av solskyddskrämer och trygg hantering av fyrverkeripjäser. Något psykologiskt försvar hittar jag ingenting om, men det kanske är lika bra det, om man tänker efter.

Däremot har försvarets ledningsregemente i Enköping sedan omkring 2006-2007 ett psyops-förband som bl.a. ingår i EU:s Nordic Battlegroup. Huruvida Försvaret har med NATO:s desinformationsenhet Stratcom att göra är jag inte säker på, men med tanke på den svenska sjukan att ta mej fan allt skall samordnas så finner jag det inte otroligt. Sverige är i alla fall medlem i Stratcom, vilket är en självklarhet då vi öppet-hemligt är icke-officiella medlemmar i mordalliansen NATO.

Jag gör en Falstaffare på det:
NATO är ett farligt gift, vilket omger svenska stift.

Medge att NATO-Jens har greppet om bössan
och något vilt i blicken. 

Det är orättvist att säga att svenska politiker gafflar och bråkar med varandra. Visserligen är de ovan nämnda oense om Försvarsberedningen, men de är åtminstone ense om en sak, och det är att det finns ett - och bara ett - hot mot Sverige, och det är: Tadaaa - den farlige, lömske Putin i Ryssland. Punkt.

- Och du, allt annat som sägs i frågan är "fake news", kom ihåg det 😁

* I Televerkets telefonkataloger fanns sektionen "Om kriget kommer".


Regeringen 2017-11-07: Regeringen bemyndigar FMV att inleda förhandlingar med Raytheon
SAAB 2017-11-09: Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Raytheon Company har ingått ett samarbete kring utveckling av nya vapensystem.
Raytheon 2017-11-09: Raytheon Company and Swedish aerospace and defense firm Saab will partner to develop new weapons

SVT 2017-01-15: Rysslands agerande utgör ett allvarligt hot
SR 2017-01-14: Regeringen splittrad om Försvarsberedningen
SR 2017-01-14: Inget land står närmare Nato än Sverige
SVT 2017-01-14: Myndighet för psykologiskt försvar inrättas

Krisinformation
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar