torsdag 21 december 2017

Vissa är viktigare än andra...

Det där med att vissa människor är viktigare än andra är det få infödda svenskar som argumenterar emot. I Sverige har vi ett klimat som innebär att det är skillnad på folk och folk och att det alltid finns någon som är "viktigare än alla andra". Den jämlikhet som svenska regeringar och politiker sedan 1950-talet envist påstår präglar Sverige är enbart en trasig, fladdrande pappkuliss.

Den senaste tidens larm om trakasserier och mobbning av framför allt kvinnor i arbetslivet visar tydligt hur risig jämlikhetskulissen är. Rädslan för repressalier är enorm och givetvis råder en tystnadskultur. I Sverige är det nämligen inte förbjudet att utöva psykiskt våld och -hot i arbetslivet, och det hänger så klart samman med att "vissa som var viktigare än andra" bestämde spelreglerna på arbetsmarknaden. Ingvar Oldsberg, Fredrik Virtanen, Jean-Claude Arnault och Martin Timell är några pösmunkar som är "viktigare än andra", och gudarna skall veta att de är i förbannat gott sällskap. Det dräller av odugliga maktmissbrukande skitstövlar överallt och på alla nivåer i Sverige. 


Lördagen den 9 december sägs någon eller några ha kastat ett brinnande föremål utanför en synagoga i Göteborg. Genast gick säkerhetsapparaten och opinionsmedia igång och man kunde tro att det handlade om en terrorattack av kalibern WTC 11/9. Media gick fullkomligt bananas, och i vanlig ordning blev det köbildning och ren  tävlan om vem som kunde avsky och fördöma det antisemitiska "dådet" mest, högst och kraftfullast. Den svenska s.k. statsministern, Stefan Löfven, ryckte genast ut och söndagen den 17 december höll han ett jultal i vilket han bland annat fördömde den oacceptabla antisemitismen. I onsdags manifesterade Löfven med en rad politiker och mediakändisar som alla betonade med kraft vilken skam antisemitismen är. Vad jag däremot inte sett eller hört är att den s.k. statsministern  
manifesterat mot alla brott i form av våldtäkter som begås på svenska kvinnor. Det är mycket tydligt att "vissa är viktigare än andra".


Alva & Gunnar Myrdal
I jämlikhetens Sverige nekas funktionshindrade människor livsnödvändig assistanshjälp, sjuka nekas sjukpenning och utslitna nekas sjukersättning. Det, plus kraftigt ökad belåning, är receptet Magdalena Andersson och socialdemokraterna skrev ut för att kunna finansiera den enorma hord av bidragstagande lycksökare som lockades och fortsätter att lockas hit till Sverige. De instormande "flyktingarna" finansieras på bekostnad av sjuka, utslitna och handikappade människor. Socialdemokraterna stinker värre än någonsin av sin Myrdalska folkutrensningspolitik, vilken enbart godkände A-klassade människoexemplar. Allt annat betraktades som "skadat gods" och kasserades. Än en gång får vi bekräftat att vissa "är viktigare än andra". 


Det svenska samhällskontraktet innebar en gång i tiden att vi i utbyte mot att betala skatt, är laglydiga och i övrigt hushåller med gemensamma resureser har rätt till skydd, jobb, skola, vård och bostad. Med andra ord en jämlik ömsesidighet gällande våra grundläggande rättigheter och skyldigheter. Dock gäller inte det längre, då staten blivit ensidig och successivt har ändrat på spelreglerna till sin och vissa andras fördel. Som i bostadsfrågan till exempel, där "flyktingar" skall ha obligatorisk förkörsrätt i bostadsfilen och bara sveper förbi alla som står i bostadskö. Kommunerna kör ut gamlingar från äldreboenden och placerar dem i baracker för att "flyktingarna" skall prioriteras. Fler och fler svenskar blir hemlösa, och än en gång bekräftas att "vissa är viktigare än andra".

Utbetalat 2017:

Etableringsersättning januari-september:    3 991 541 810    Utbetalare: Försäkringskassan

Dagersättning och boende januari-juni:      14 577 755 000    Utbetalare: Migrationsverket

Socialbidrag januari-oktober:                        5 603 202 000     Utbetalare: Kommunerna

SUMMA:                                                        24 172 458 810     Utbetalare: Du och jag

Tjugofyra miljarder etthundrasjuttiotvå miljoner fyrahundrafemtioåtta tusen åttahundratio kronor.

Föräkringskassan har betalat ut nära fyra miljarder till nyanlända "flyktingar" under nio månader. Migrationsverket har betalat ut drygt fjorton och en halv miljard för boende och dagersättningar till nyanlända "flyktingar" under sex månader. Kommunernas socialförvaltningar har betalat ut drygt fem och en halv miljard* till "flyktingar" under tio månader.


Inläggsrubriken, "Vissa är viktigare än andra" är ingen slump, utan är förbluffande nog ett uttalande helt nyligen av en rektor för ett svenskt universitet, vilket är drabbat av ingrodd mobbing och trakasserier. I ett aktuellt mobbningsärende uttalar sig rektor i fackförbundstidningen Publikt:
– Det är klart att individfrågorna har en betydelse, och att vissa personer är viktigare eller spelar en större roll. Men situationen är oerhört komplex och det är också en kulturfråga. Problemen har funnits under lång tid, mer eller mindre synliga. Vi måste komma till rätta med grundproblematiken.

Förmer än andra

Just det, "vissa personer är viktigare eller spelar större roll" än andra. Bättre kvitto kan man inte få på att man i Sverige gör skillnad på folk och folk, och dessutom är det en bekräftelse på att det är just där grundproblemen ligger - i den cementerade ojämlikheten. Det handlar om rådande politik, kultur och de unkna attityder som menar att "vissa är viktigare än andra". Och att vissa tillåts segla fram i medvind på bekostnad av dem som uppfyller sin del av samhällskontraktet och uppträder som folk.
* Mellan 10 och 12 kommuner har aldrig någonsin rapporterat in utbetalt socialbidrag till Socialstyrelsen. Botkyrka är en av dem. Det utbetalade socialbidraget uppvisar alltså inte den totala kostnaden för något år.


DN: Vi har alldeles för många självupptagna chefer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar